אליהו גולומב

(1893–1945)

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

מאמרים, מסות, ועיון

חביון עז

 כרך ב: תל אביב: עיינות, תשי"ד 1953.

 

לחבר הצעיר
[תל-אביב]: [חמו"ל], תש"ה 1945.


ראשי פרקים בתולדות הגנת הישוב

ירושלים: ספרית קו לקו, תש"ז

 

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

הקלידו:

·               אילנה רונן

·               בלהה פינגר

·               חווה ראוך-סטקלוב

·               ערן גרף

·               רות ששון

·               שולמית רפאלי

 

הגיהו:

·               חווה ראוך-סטקלוב

·               עמי זהבי

·               צחה וקנין

 

סרקה:

·               הילה לוי

 

חשוב לנו שהטקסט יהא מדויק וחף משגיאות.

נשמח לקבל תיקונים (קטנים כגדולים) והערות, בדואר אלקטרוני:

editor@benyehuda.org