אחד העם

(אשר צבי גינצברג, 1856–1927)

בפיתוח

 

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

ginzberg2

על פרשת דרכים

הקדמה למהדורה ראשונה

הקדמה למהדורה שנייה

הקדמה לחלק השלישי

הקדמה להוצאה החדשה

א.                 לא זה הדרך [מאמר ראשון]

ב.                 אמת מארץ ישראל א' [מקוּצר]

ג.                  אמת מארץ ישראל ב' [מקוּצר]

ד.                 ד"ר פּינסקר ומַחבּרתו

ה.                 האדם באהל

ו.                   תורה שבלב

ז.                   דברי שלום

ח.                 עבדות בתוך חירות

ט.                 חצי נחמה

י.                   בין קודש לחול

יא.              מוקדם ומאוחר בחיים

יב.              עבר ועתיד

יג.                שתי רשויות

יד.               חיקוי והתבוללות

טו.              כהן ונביא

טז.              לשאלת הלשון [א] הלשון וספרותה

יז.                לשאלת הלשון [ב] הלשון ודקדוקה

יח.              משה

יט.              אמת מארץ ישראל א' [מלא]

כ.                 בשׂר ורוח

כא.             על שתי הסעפים

כב.             לאומיות חדשה

כג.              היובל

כד.             כוח המעשים

כה.             סם החיים

כו.               הויכוח

כז.               השומרונים

כח.             קול ישראל

כט.             החלוקה

ל.                 ספרי עם

לא.             מצוה הבאה בעבירה

לב.             הידעתם הארץ?

לג.              מעשינו

לד.             שמות שנתרוקנו מתוכנם

לה.             סופרינו וקוראינו

לו.               רב לאומי

לז.               מבקרינו

לח.             דור תהפוכות

לט.             חקוי של התבטלות

מ.                 נחלת אבות

מא.            מהפכה ספרותית

מב.            הקונגרס הציוני הראשון

מג.              הקונגרס ויוצרו

מד.             קול מן החוץ

מה.            אמת מרה

מו.              איוב ופרומיתיוס

מז.              מכתבי יהודי פולני

מח.            הפרוגרס ושנאת ישראל

מט.            לפני הקונגרס השני

נ.                  סבלנות של קנאים

נא.              שבת וציוניות

נב.              הצעות ספרותיות

נג.               דיבור ושתיקה

נד.              תחיה ובריאה

נה.              הקונגרס הציוני השני

נו.                יחיד ורבים

נז.                הקונגרס הציוני השלישי

נח.              גואל חדש

נט.              אספה של חובבי ציון

ס.                 שלוחי עם עני

סא.            שאלה של עורך

סב.            מלה חדשה

סג.              אלטניילנד

סד.             החטא ועונשו

סה.            הציוניות ותיקון העולם

סו.              בעלי תשובה

סז.              אחר עשר שנים

סח.            פרידה

סט.            מזרח ומערב

ע.                 בנין

עא.            קול מבשר

עב.            הבוכים

עג.              מדינת היהודים ו"צרת היהודים" (מקוצר)

עד.             שלש מדרגות

עה.            "שנוי הערכין"

עו.              המוסר הלאומי

עז.              התורה והעבודה

עח.            תחית הרוח

עט.            שלטון השכל

פ.                 מלים ומושגים

פא.             שלילת הגלות

פב.             ריב לשונות

פג.              האחרון

פד.             דרך החיים

פה.             לא זה הדרך (מאמר שני)

פו.               הכהנים והעם

פז.               פצעי אוהב

פח.             מילואים לאמת מארץ ישראל:

פט. למאמר ראשון

צ.     בית הספר ביפו ושאלת הפועלים

צא. למאמר שני

צב.            דרך הרוח

צג.              רבי מרדכי עליאשברג

צד.             סבלנות!

צה.            חשבון הנפש

צו.              מדת הדין ומדת הרחמים

צז.              לתולדות החיוב והשלילה

צח.            על דבר אוצר היהדות בלשון עברית:

צט. מאמר ראשון

ק.     מאמר שני

קא. מאמר שלישי

קב. הוספה

קג.  כתבים בלים

קד.             אל הקוראים

קה.            לשאלת הספרות העברית:

קו.   תעודת "השלח"

קז.   צורך ויכולת

קח. עצה טובה

קט.            ה"מדיניות" וישוב ארץ ישראל

קי.              ה"מדיניות" ואוצר הישוב

קיא.          "שינוי הערכין" (הוספה למאמר הקודם)

קיב.          שאלות ארץ ישראל:

קיג.                        מאמר ראשון: בתי הספר ביפו

קיד.                       מאמר שני: הישוב ואפיטרופסיו

קטו.          על שתי הסעיפים (הוספה למאמר הקודם)

קטז.          הגיעה השעה (שני מכתבים)

קיז.מכתב ראשון

קיח.                        מכתב שני

קיט.          הוספה ל"הגיעה השעה"

קכ.             ילקוט קטן (פרקים נוספים)

קכא.                     בעקבות משיחא

קכב.                     נשכחות

קכג.                      "סימן השאלה"

קכד.                     תורה מציון

קכה.        החנוך הלאומי

קכו.          הגימנסיה העברית ביפו

קכז.          סך הכל

קכח.        הוספה ל"סך הכל"

קכט.        שתי מצבות

קל.   האחרון

קלא.   הראשון

קלב.        נסיון שלא הצליח

 

עוללות

קלג.          ד"ר יצחק קמינר

קלד.         רמזים

קלה.        לשאלת הלשון בבתי הספר בא"י

קלו.          י. ל. פינסקר

קלז.          מכתב לאספה

קלח.        שני מכתבים אל עורך "הארץ"

קלט.        לביאליק

קמ.            א. ז. רבינוביץ

קמא.        לפתיחת "המכון למדעי היהדות" בירושלים

קמב.        לפתיחת הטכניקום בחיפה

 

פרקי זכרונות

קמג.                      פרק א'

קמד.                     ממסעותי בא"י

שונות

קמה.        רשימות חדשות

קמו.          שונות

קמז.          חג הרוח

קמח.        היהדות העותומנית

קמט.        עד מתי

קנ.              מגלת סתרים של אחד העם

 

תרגום

קנא.         אבטואימנציפציא ("אוטואמנציפציה" מאת פינסקר; תרגום מגרמנית)

 

אגרות

 ע"פ אגרות אחד העם [בשבעה כרכים], הוצאת "מוריה" והוצאת "יבנה", ברלין-ירושלים.

 

הקדמה

שנת 1896

שנת 1897

שנת 1898

שנת 1899

שנת 1900

שנת 1901

שנת 1902

שנת 1903

שנת 1904

שנת 1905

שנת 1906

שנת 1907

שנת 1908

שנת 1909

שנת 1910

שנת 1911

שנת 1912

שנת 1913

שנת 1914

שנת 1915

שנת 1916

שנת 1917

הקדמה לכרך ששי

שנת 1918

שנת 1919

שנת 1920

שנת 1921

תוספות

 

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

הקלידו:

·         רחל חיון

·         חגית עופרן

·         חיים לוי

·         שרית רביד

·         מרדכי אפלבאום

·         מיכל יעקבי

·         נאוה שגיב

·         נעה רוזן

·         נורית לוינסון

·         רבקה ויסברג

·         אילן לביא

·         אמיתי כץ

·         עידן רייכמן

·         יעל ריישר

·         מלאכי שפר

·         רבקה קולבינגר

·         אביבה רוזובסקי

·         גליה גזית

·         רבקה לבני

·         ורד שורץ

·         תרצה שביט

·         אסתר מעוז

·         לאה עופר

·         עמירה ביידר

·         נורית רכס

·         רחל זלינגר

·         אילנה רונן

·         שמואל פרנדזל

·         רחל דנא

·         ערן גרף

·         רינה גולן

·         רוית אשל

·         שולמית רפאלי

·         יעקב לוינסקי

הגיהו:

·         עמינדב ברזילי

·         רחל ויטנברג

·         עמי זהבי

 

חשוב לנו שהטקסט יהא מדויק וחף משגיאות.

נשמח לקבל תיקונים (קטנים כגדולים) והערות, בדואר אלקטרוני: asaf@benyehuda.org