שמואל יוסף פין

(רש"י פין, 1818–1890)

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

מאמרים ומסות

מבחר מאמרי מערכת מ"הכרמל" ע"פ מהשכלה לוחמת להשכלה משמרת, שמואל פיינר (עורך), הוצאת מרכז דינור, ירושלים תשנ"ג

          ראש הכרמל

          חשיבותו של העיתון "הכרמל" (נכתב רוסית, אין תרגום בקנין הציבור)

          המסחור

          הכרמל והשרון

          על דבר בחירת הרבנים

          בואו חשבון

          מאמר מערכת

          ההשכלה האמיתית וההשכלה המדומית

          חינוך הבנות

          לראשית השנה

          הלכות הפסח

          ישראל בעמים

דור ודורשיו ע"פ מהשכלה לוחמת להשכלה משמרת, שמואל פיינר (עורך), הוצאת מרכז דינור, ירושלים תשנ"ג

שנות דור ודור: לזכר ימות הקורות הכתובות ע"פ מהדורת קניגסברג 1847

קריה נאמנה: קורות עדת ישראל בעיר וילנא ע"פ מהדורת ירושלים 1968

נידחי ישראל: כולל כל קורות בני ישראל וחכמת חכמיו ע"פ מהדורת וילנא 1850

דברי הימים לבני ישראל ע"פ מהדורת וילנא 1893 (שני כרכים)

שפה לנאמנים: להוכיח מעלת השפה העבריה ותועלתה ע"פ מהדורת וילנא 1881

אמרי אמת ע"פ מהדורת וילנא 1901

 

עיון

האוצר: אוצר לשון המקרא והמשנה ע"פ מהדורת ורשה 1921

כנסת ישראל: זכרונות לתולדות גדולי ישראל ע"פ מהדורת וארשא 1886

 

תרגום

 

החילוף / מאיר להמן
ע"פ מהדורת וילנה 1882

 

בוסתנאי: סיפור מימי הגאונים / מאיר להמן
ע"פ מהדורת וילנא 1872

 

יעקב טיראדא / יהודה לודוויג פיליפסון
ע"פ מהדורת וילנה 1882

 

רבי שמואל הלוי / יהודה לודוויג פיליפסון
ע"פ מהדורת וילנה 1894

 

התפילין: סיפור מקורות אנשי הכפרים באונגארן [הונגריה] / אליעזר ליפמן הורביץ
ע"פ מהדורת וילנה 1881

 

הירושה, או הקבר בסביונטה / דוד הוניגמן
ע"פ מהדורת וילנה 1884

 

מאמר על ההשגחה / משה מנדלסון
ע"פ מהדורת וילנה 1872

 

חוקת חובת העבודה בצבא
ע"פ מהדורת וילנה 1874

 

פועל צדק: דברים אחדים נאמרים ביום חנוך בית האביונים / וולף טוגנדהולד

ע"פ מהדורת 1842

 

משא אליעזר: לאחיו יושבי ק"ק וילנא / אליעזר הלוי

ע"פ מהדורת וילנה 1847

 

איגרות

מבחר אגרות ע"פ מהשכלה לוחמת להשכלה משמרת, שמואל פיינר (עורך), הוצאת מרכז דינור, ירושלים תשנ"ג

 

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

הקלידו:

·               אלעד אילן

·               דניאל פריש

·               חנה טל

·               דפנה פילובסקי

·               עמרי סגל

·               שלומית אפל

·               שולמית רפאלי

 

הגיהו:

·               רחל ויטנברג

·               צחה וקנין

 

חשוב לנו שהטקסט יהא מדויק וחף משגיאות.

נשמח לקבל תיקונים (קטנים כגדולים) והערות, בדואר אלקטרוני:

editor@benyehuda.org