דוד פרישמן

(1859–1922)

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

שירה

א.     משיח

ב.     [על-מה-זה על-מה-זה,]

ג.       עלטה

ד.      משה

ה.     עוד נער אלהים

ו.       מפיסטפל

ז.       ברהמה

ח.     קרן אור ירדה

ט.     הלילה ליל-קיץ

י.       בחרף

יא.   בשביל המשיח

יב.   הידעת?

יג.    מוזר בין זרים ושונים

יד.   מעשה

טו.   בלילה

טז.   מוטיבים

יז.     לא אלך עמהם

עלים (קבוצה ראשונה):

יח.         [היה הסתָו על-הארץ, רוח לא-רוח נשבה,]

יט.         [תועים באוִיר ושטים חוטי שלהי-קיץ]

כ.            [פרחי-זהב    על-הארץ]

כא.       [עלה כוכבי ויָצֶץ –]

כב.       [לא אנוכי חלמתי החלום –]

עלים (קבוצה שניה):

כג.         [נמשכים וזוחלים העבים אבלים ועצלים וכבדים ­ – ]

כד.        [הסערה חפצתי, אך לא את-הרעם    ]

פלייטונים:

כה.       טרוד הייתי

כו.         קוּקִירִיקָה

כז.         ארץ-ישראל, מסע

כח.       ברכה

כט.       פזמון לחנוכה

ל.            לוח מה-מעת?

אֵפִּיקָה:

ל.            שבועי שבועות

לא.       שם ברמה

לב.       שתי קערות

לג.         הנדבה

לד.        קריאת התורה

לה.       שני קולות

לו.         אגדות

לז.         אלילים

לח.       חלום הכליף ופתרוניו

לט.       דניאל בגוב האריות

תרגומי שירה: ר' להלן

  

פרוזה

א.     ביום הכפורים

ב.     הזכרת נשמות

ג.       תקון ליל שבועות

ד.      כהן בבית הקברות

ה.     איש ומקטרתו

ו.       קפת רבי מאיר בעל-הנס

ז.       הכהן

ח.     מצוה

ט.     שלשה שאכלו

י.       לארץ-ישראל

יא.   "תתחדש"

יב.   "הוא" נפטר!

יג.    שירי יצירה, 1-2

יד.   המלאך הקטן

טו.   אגדות, 1-3

טז.   ילדות, 1-2

יז.     אהבה, 1-3

יח.   כיצד הסתו נעשה...

יט.   ביער

כ.      פלמי

כא. אלו נתן פה למתים

כב. שני גבורים, 1-2

כג.   המבקר­­­­ – אגדה הודית

כד.  קדקדיה-אגדה

כה. "מטות ומסעי"

כו.   עכן אשר בורשה

כז.   בן-לילה אחד

כח. שתי שערות

כט. מעבר לנהר

ל.      בן עזאי השני

לא. בר-פלוגתיה דקופרניק

לב. בגלל נקודה אחת

לג.   בבית הרידקציה

לד.  צורה בולטת

לה. האמן

לו.   מעון-קיץ

לז.   בעל-פרנסה

לח. מכונה

לט. פרמיה

מ.     הראב"ע אומר

מא. גלית

מב. איך עשיתי לי פרעות בעצמי

מג.  השעה האחרונה

מד. שיר השירים

מה. משלמה ועד קהלת

מו.   הרי את מקודשת

מז.   בעל-בית הגון

מח. קטן שנטל גדלה לעצמו

מט. אתרנגולא ותרנגולתא

נ.       המורה צדק

נא.  מחולות

נב.  במרצע

נג.    נחש הנחשת

נד.   בהר סיני

נה.  המקושש

נו.    סורר ומורה

נז.    סוטה

נח.  עגלה ערופה

נט.  עיר המקלט

ס.     סיני

סא. הגלם

סב. לילית

סג. יצחק עשה-הטליתים

 

מסות ומאמרים

תהו ובהו

א.   ממסתרי ספרותנו

ב.   תהו ובהו

ג.    על הנס (הוא נס לגוים או טנקרד)

ד.   בשוק של הסופרים והספרים

ה.   ממערכות המלחמה

ו.     "אחר" בחצר-סוסה

ז.     מחצר-סוסה ועד הנה

 

אותיות פורחות

ח.        לפורים

ט.        סנהדרין גדולה

י.          ערבי פסחים

יא.      "היהודי הנצחי"

יב.      על הרוחות והשדים

יג.       אימטרה

יד.      בשער המלך

טו.      לימי הסליחות

טז.      נוסח אשכנז ונוסח ספרד

יז.        חכמת שלמה על פי פאול היזה

יח.      משלוח מנות

יט.      שמעון שפיטצר

כ.         ישן מפני חדש

כא.    5233

כב.    נבוכדנאצר בשגעונו

כג.      אושה אשר באשכנז

כד.     מבית התיאטרון

כה.    כלי בתוך כלי

כו.      גם זה לנו מאסף

כז.      שפילהגן והיהודים

כח.    משנכנס אדר

כט.    המשורר ושלושת העטים

ל.         ומקלכם בידכם

לא.    שביתה

לב.    "רק" פיליטוניסטן

לג.      בקורים

לד.     כיצד עושים עתון

לה.    "חובבים"

לו.      התיאטרון היהודי

לז.      מעט עולם הזה

לח.    גלגולו של רובל

לט.    קונגרס של חרשים-אלמים

מ.        חמאה

מא.    שרג'א

מב.    פרוספקטים

מג.     הבהמה העליונה

מד.    של פסח

מה.    גם אלה מסתרי פאריז

מו.      מלכי המלכים

מז.      הקונסטטוציה בטרקיה

מח.    ממלכה קטנה

מט.    שביתות

נ.          מונופולין

נא.     יצר-הרע של אביב

נב.     בשעה שלא יום ולא לילה

נג.       בשלשת המשכים

נד.      בדיקת חמץ

נה.     בקשת אלהים

נו.       רות

נז.       מעשיה בליב טולסטוי

נח.     פסח

נט.     יהודי חדש

ס.        מדוע?

סא.    על אכילת מצה

סב.    זכיות הצוענים

סג.     צער בעל-חיים

סד.    בחירות

סה.    התבוללות

סו.      שמחה

סז.      מסחר

סח.    "הנדל, הנדל"

סט.    הפולנים

ע.        העתונות

עא.    "סליחות"

עב.    זכרונות

עג.     בתיאטרון היהודי

עד.    "חדר מתוקן"

עה.    ביבליוטיקה

עו.      צנזורה

עז.      מלחמה

עח.    מחרוזת של מרגליות

עט.    מניחי לשון

פ.         ריליגיה חדשה

פא.    קומץ עשב

פב.    "סם-החיים"

פג.      "סופרז'יסטות"

פד.     הסופרז'יסטות בלונדון

פה.    יום ראשון למאי

פו.      מס חדש

פז.      עבודת אדמה

פח.    ל"ג-בעומר במירון

פט.    סגו"ל

צ.        מכתבים על-דבר הספרות

 

מכתבים על-דבר הספרות

צא.    דברים אחדים

צב.    מכתב ראשון

צג.     מכתב שני

צד.    מכתב שלישי

צה.    מכתב רביעי

צו.      מכתב חמישי

צז.      מכתב שישי

צח.    מכתב שביעי

צט.    מכתב שמיני

ק.        מכתב תשיעי

קא.    מכתב עשירי

קב.    מכתב אחד-עשר

קג.     מכתב שנים-עשר

קד.    מכתב שלושה-עשר

קה.    מכתב ארבעה-עשר

קו.      מכתב חמישה-עשר

קז.      מכתב שישה-עשר

קח.    מכתב שבעה-עשר

קט.    מכתב שמונה-עשר

קי.      מכתב תשעה-עשר

 

על הספרות

קיא. משורר לדורות

קיב. ECCE HOMO

קיג.   קין

קיד.  הגדות אנדרסון

קטו. תולדות הקולטורה

קטז. מבקרים מומחים ושאינם מומחים

קיז.   משיח הספרות

קיח. אמתיות שוחקות

קיט. האמנות ביחוסה אל העם

 

פרצופים

קכד.         ד"ר שלמה רובין

קכה.        חיים-זליג סלונימסקי

קכו.          אליעזר-צבי הכהן צויפל

קכז.          גבריאל יהודה ליכטנפלד

קכח.        מנדלי מוכר-ספרים (כתביו בפרויקט בן-יהודה)

קכט.        משה-ליב לילינבלום (כתביו בפרויקט בן-יהודה)

קל.             יהודה-ליב קנטור, מאמר ראשון

קלא.        יהודה-ליב קנטור, מאמר שני

קלב.        יהודה-ליב קנטור, מאמר שלישי

קלג.          יהודה-ליב קצנלסון, מאמר ראשון (שם-העט של יהודה-ליב קצנלסון הוא בוקי בן-יגלי)

קלד.         יהודה-ליב קצנלסון, מאמר שני  (כתביו בפרויקט בן-יהודה)

קלה.        י"ל פרץ (כתביו בפרויקט בן-יהודה)

קלו.          נחום סוקולוב

קלז.          בן-יהודה (כתביו בפרויקט בן-יהודה)

קלח.        שלום-עליכם (כתביו בפרויקט בן-יהודה)

קלט.        שמעון-שמואל פרוג

קמ.            א.ל. לוינסקי (כתביו בפרויקט בן-יהודה)

קמא.        א.נ. גנסין (כתביו בפרויקט בן-יהודה)

קמב.        תיאודור הרצל, מאמר ראשון (כתביו בפרויקט בן-יהודה)

קמג.         תיאודור הרצל, מאמר שני

קמד.        הרצל הפיליטוניסטן

קמה.        דוד וולפסון

קמו.          מקס נורדוי

קמז.          איגנצי ברנשטין

קמח.        דוד גינצבורג

קמט.        ברתולד אויארבך

קנ.              טולסטוי

קנא.         אליזה אורז'שקובה, מאמר ראשון

קנב.         אליזה אורז'שקובה, מאמר שני

קנג.           גרהרט הויפטמן

קנד.          אוסקר וילד  (ר' תרגום "ממעמקים" להלן)

קנה.         הרברט ספנסר וג'אורג' אליוט

קנו.           הינריך היינה

קנז.           ברתולד אויארבך היהודי

קנח.         שרל בודליר

 

ארֻכּות וקצרות

קנט.         "תקונים בדת"

קס.            קונפרנציה

קסא.        על הספרות היפה

קסב.        "הדור", 1-3

קסג.         סופרים, 1-5

קסד.        מלאכת מחשבת, 1-3

קסה.        איה האמת?...

קסו.          אמנות

קסז.          על הגנבה

קסח.        התיאטרון היהודי

קסט.        "שיחות מני קדם"

קע.            "סדר הלמוד"

קעא.        גם זה לנו  "מאסף"

קעב.        "חכמת שלמה" על פי פאול היזה

קעג.         שירי ביאליק בתרגום רוסי (ר' התרגומים הרוסיים לשירי ביאליק, בפרויקט בן-יהודה)

קעד.        משה

קעה.        אוריאל אקוסטא

קעו.          קץ המשיח (שבתאי צבי)

קעז.          פראג

 

מכתבים חדשים על-דבר הספרות

קעח.        מכתב ראשון

קעט.        מכתב שני

קפ.             מכתב שלישי

קפא.        מכתב רביעי

קפב.        מכתב חמישי

קפג.          מכתב שישי

קפד.         מכתב שביעי

קפה.        מן הספרות הכללית 1-15

 

קפו.          על היהדות

 

אגרות

            אגרות למשה קלמנסון

 

תרגום

הומרוס:

הוֹמֵרוֹס (יוונית:Όμηρος) גדול משורריה של יוון העתיקה, שלו מייחסת המסורת את האיליאדה ואת האודיסיאה.

להמשך הערך בויקיפדיה העברית ß

            איליאס, ספר ראשון (פרישמן לא תרגם את שאר האיליאדה)

 
משירי ו. גתה:

יוהן וולפגנג פון גתה (28 באוגוסט 1749 - 22 במרץ 1832), (גרמנית: Johann Wolfgang von Goethe), ממייצגי התרבות הגדולים של ההסטוריה העולמית, סופר, משורר, מחזאי, הוגה דעות, הומניסט, פוליטיקאי, בונה חופשי ומדען. כסופר מבריק היה גתה לאחד מהכותבים הדומיננטים בספרות הגרמנית, בייחוד ברומאנים, בין המאות 18-19.

להמשך הערך בויקיפדיה העברית ß

א.     פְּרוֹמֵתֵאוּס

 

משירי א. פּושקין:

אלכסנדר סרגייביץ' פושקין (6 ביוני 1799 - 10 בפברואר 1837) נחשב כגדול המשוררים הרוסיים, ממייסדי השירה המודרנית, ומהתורמים המרכזיים לפיתוח השפה הרוסית. גם כיום נחשבות יצירותיו כמופת בספרות העולמית.

להמשך הערך בויקיפדיה העברית ß

ב.           הנביא

ג.             המשורר

ד.            ההמון

ה.           למשורר

ו.             מצבת זכרון

ז.             המלאך

ח.           נגינות

ט.           קינה

י.             יהודית

יא.         עץ הרעל

יב.         הטבוע

יג.          השדים

יד.         תקופת ניסן

טו.         תקופת תשרי

טז.         חרף

יז.           ליל חרף

יח.         מסע בחרף

יט.         העב

כ.            צפור-דרור עבודה אין לה

כא.       ראשית ספור

כב.       מעולם כן היה

כג.         הזהב והברזל

כד.        מרכבת החיים

כה.       הפרח

 
משירי היינריך היינה:

היינריך היינה, Heinrich Heine ‏(13 בדצמבר 1797 17 בפברואר 1856).  מגדולי השירה הגרמנית.

להמשך הערך בויקיפדיה העברית ß

כו.         ים הצפון, מחזור ראשון

כז.         ים הצפון, מחזור שני

 

משירי מוריס מטרלינק:

כח.       [חסר כותרת]

 

משירי קרל ריסנר:

כט.       באותה שעה

 

משירי זנגויל:

ל.            אסטי ספומנטי

 

ספר יורם מאת רודולף בורכרדט
 
משירת לורד ביירון

ג'ורג' גורדון ביירון (22 בינואר 1788 - 19 באפריל 1824) מגדולי המשוררים הרומנטים האנגלים. ירש בגיל צעיר את תואר האצולה לורד.

ביירון הוכר לאחר מותו כמשורר שמצטיין ביפי ודקות ההבעה. למרות חייו ושירתו, שנטען עליהם כי הם בלתי מוסריים, הייתה לשירתו השפעה על התנועה הרומנטית באנגליה ומחוצה לה. ביוגרפיות רבות נכתבו עליו ועל אישיותו.

להמשך הערך בויקיפדיה העברית ß

קיןמחזה
מנפרדמחזה
שמים וארץ – מחזה

 

ממעמקים מאת אוסקר וַילד (Wilde)

אוסקר פינגאל או'פלאהרטי וילס ויילד (16 באוקטובר, 1854 30 בנובמבר, 1900) היה סופר, משורר ומחזאי אירי, ממובילי התנועה האסתטיציסטית.  הוא הורשע ב"התנהגות בלתי נאותה" עקב יחסיו האינטימיים עם לורד אלפרד דאגלס, וריצה עונש מאסר.

להמשך הערך בויקיפדיה העברית ß

            מבוא מאת דוד פרישמן

            ממעמקים

 

משירי תאופיל גוטיה:

תאופיל גוטייה (בצרפתית: Théophile Gautier;‏ 30 באוגוסט 1811 - 23 באוקטובר 1872), משורר, סופר ומבקר צרפתי.

 

       Variations sur le Carnaval de Venise: II. Sur les lagunes (בתוך: וילד, אוסקר, "תְּמוּנַת דּוֹרְיַאן גְּרֵי", מוסקווה, א"י שטיבל, תרע"ח. תרגם מאנגלית י"ח טביוב)

להמשך הערך בויקיפדיה העברית ß

 

הגדות וסיפורים מאת ה. אנדרסן [1]

הנס כריסטיאן אנדרסן (2 באפריל 1805 – 4 באוגוסט 1875) היה סופר ומשורר דני שנודע במעשיות ובסיפורי הילדים שלו. סיפוריו מיועדים לא רק לילדים כי אם גם למבוגרים. הוא כתב גם מחזות, רומנים וספרי מסע. 

להמשך הערך בויקיפדיה העברית ß

א.    מכתב (במקום הקדמה)

ב.    גן-העדן

ג.     העט וקסת הסופר

ד.     בגדי המלך החדשים

ה.    חזיר הכסף

ו.     הזמיר

ז.     בת-המלך על העדשה

ח.    נסיונות המנסים לנתּר

ט.    מעשה. (מעשה ברב וברבנית)

י.     זבוב-האשפות

יא.   האֵם והמוצאות אותה[2]

יב.   נכון הדבר כנכון היום

יג.    נטף המים

יד.    הנערה הקטנה עם עצי הגפרית (לחג החנכה)

טו.   הארגז המעופף

טז.   המלאך

יז.    בית-הצואר

יח.   החסידות

יט.   החלזון ומקל השושנים

כ.     חלום האלה הזקנה. (לחמשה עשר בשבט)

כא.   רצי חפזון

כב.   צרת נפש

כג.   הדגן הטטרקי

כד.   הצל

כה.   זבוב-האביב

כו.    הנרות

כז.    התנין הגדול אשר בים

כח.   "אכן נבדלנו!"

כט.   מפיל-חבלי-שנה

ל.     משפחה נכבדה ושלוה

לא.   הנפש. (תבנית פסל פסיכי)

לב.   הרוח מעתיק צינים מפתחי הבּתים

לג.         דבר

 

אגדות מאת מקס נורדאו (נורדוי)

מקס נורדאו (שמו המקורי היה שמעון (שמחה) מקסימיליאן (מאיר) זידפלד, 1849 1923), יהודי הונגרי שהיה ממייסדי התנועה הציונית ועסק גם ברפואה, פילוסופיה וספרות. 

להמשך הערך בויקיפדיה העברית ß

א.            על-מה לבש מטה-השושנים את חוחיו

ב.            הזבוב מן השנה שעברה

ג.             מין למינו

ד.            בבה גבהת-עינים

ה.            הפרג המכיר טובה

ו.              על ששת התולעים המאירים

ז.              המשקפים של-הגמד

ח.            זבוב-הזהב ומסעיו במרחקים

ט.            מי הראש

י.              החתולים שלא חפצו לצוד עכברים

יא.         בת המים

יב.         הכלב העשיר והכלב העני

יג.           הנערה הקטנה הנוסעת באניה הגדולה

יד.          האח הפוחז והאחות החכמה

טו.         האמן

טז.         חוט הלב

יז.           הממלכה הנסתרה

יח.         הארי בן-התרבות

יט.         מצוד הפרחים

כ.            על החיים ועל המות

 

כה אמר סרתוסטרא [זרתוסטרא] מאת פרידריך ניטשע

פרידריך וילהלם ניטשה (1844-1900), פילוסוף ופילולוג גרמני.

להמשך הערך בויקיפדיה העברית ß

כה אמר זרסתוטרא -- חלק א

כה אמר זרתוסטרא -- חלק ב

כה אמר זרתוסטרא -- חלק ג

כה אמר זרתוסטרא -- חלק ד

 

תַּאִיס מאת אנאטול פראנס

ע"פ מהדורת שטיבל, ורשה תרפ"ב

אנטול פרנס (1844–1924), סופר צרפתי, חתן פרס נובל לספרות 1921.

להמשך הערך בויקיפדיה העברית ß

הלוט

הפפירוס

נץ חלב

 

שירים בפרוזה מאת שארל בודלר

ע"פ מהדורת עמדה, 2010 – תודה להוצאה על החומר המוקלד

 

יְהִי בַּאֲשֶׁר יִהְיֶה – וְרַק מִחוּץ לָעוֹלָם

הַכֶּלֶב וְהַבְּשָׂמִים

עֵינֵי הָאֶבְיוֹנִים

יֵאוּשׁ הָאִשָּׁה הַזְּקֵנָה

הַזָּר

הַמַּחְשָׁבוֹת

חַיָּב אָדָם לִבְסֻמּוֹ

 

קוֹרְיוֹלָנוּס מאת וויליאם שייקספיר

ע"פ מהדורת אחיאסף, ורשה תרפ"ד

 

דניאל דירונדה [רומן] מאת ג'ורג' אליוט

ע"פ מהדורת שטיבל, ורשה תרפ"ד

 

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

הקלידו:

·      נמרוד ריבייר

·           שירה מייזנברג

·           צחי זילברמן

·      טלי באום

·           תמר נויגרטן

·           רות ששון

·      דינה דהן

·           אור ארנסט

·           נינה צורן

·      ציפי טל

·           צליל טקץ

·           אודי יוליס

·      חסיה דבש

·           רותי מעוז

·           חנה טל

·      סופיה ברקוביץ'

·           ירח צור

·           רינה גולן

·      ישעיהו ברוט

·           נאוה טובה

·           דליה יעקבי

·      לירז גלעדי

·           רוני לנדסמן

·           קרן בן-שושן

·      דפנה מרון

·           טל בנאבידור

·           שרה בוני

·      דנה פז-פרינס

·           מינה סלונים

·           ברוריה בן-ברוך

·      טלי אוקמן

·           עדי ארמוזה

·           כרמית גורן

·      רותי השמשוני

·           חגית דיץ

·           דביר יצחקי

·      מרים קורקין

·           רבקה קולבינגר

·           חנה שטיינברגר

·      יהודית גלדמן

·           דבי אגר

·           ראובן ריבלין

·      נורית רכס

·           מיכל לוי

·           שלומית אפל

·      יהודה ויזן והוצאת "עמדה"

·           מיה קיסרי

·           נועה הורן

·      אסתר לפון-קנדלשיין

·           אליעם זקס

·           רחל זלינגר

·      מוניקה גנה

·           יעל זאבי

·           יעל לוריא

·      מרב עזרא

·           אמנון שפירא

·           ערן גרף

·      עידן בסקין

·      רוני גטניו

·      עמירם רונן

·      נירה פרדקין

·      תחיה עצר

 

הגיהו:

·         גילה צור

·         משה נועם

·         נורית רכס

·         אביבה רוסט

·         עמינדב ברזילי

סרקו:

·         צוות פרויקט בן-יהודה

·         נאוה בת-צו"ר

 

חשוב לנו שהטקסט יהא מדויק וחף משגיאות.

נשמח לקבל תיקונים (קטנים כגדולים) והערות, בדואר אלקטרוני:

editor@benyehuda.org

 [1]  הוצאת "מוריה" ו"יוֹדישֶר פֶרלַג",מהדורה חמישית, ברלין, תרפ"ג

[2]  השווה לתרגומו של יל"ב קצנלסון ("בוקי בן-יגלי").