יהושע פרידמן

(1885–1934)

בפיתוח

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

מאמרים ומסות

(יושלם בהמשך)

 

תרגום

 

מבחר השירה הרומית
ע"פ מהדורת תשי"ב

 

            אינאיס (קטעים) מאת ורגיליוס

            מבחר משירת הוראטיוס

            מטמורפוזות (מבחר) מאת אובידיוס

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

הקלידו:

·               ערן גרף

·               אמיר ברטוב

 

הגיהה:

·               נאוה בת-צו"ר

 

 

חשוב לנו שהטקסט יהא מדויק וחף משגיאות.

נשמח לקבל תיקונים (קטנים כגדולים) והערות, בדואר אלקטרוני:

editor@benyehuda.org

או בפקס: 09-7486141

(+972-9-7486141 internationally)