עזריאל נתן פרנק

(1863–1924)

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

 

פרוזה

 

מחיי החסידים בפולין

בן אביגדור, וארשה, תרנ"ו 1896.

 

יצחק מאיר בילדותו

תושיה, וארשה, תרס"ד 1904.

 

מבחר אגדות החסידים

יזרעאל, תל אביב, תשי"ד 1954.

 

מאמרים, מסות, ועיון

 

יהודי פולין בימי מלחמות נפוליון

הצפירה, וארשה, תרע"ג 1912.

 

העירונים והיהודים בפולין

הצפירה, וארשה, תרפ"א 1921.

 

תרגום

 

גנון והציל: סיפור מקורות האנוסים בפורטוגל / גרייס אגילאר

וארשה, תרנ"ג 1893.

 

באש ובחרב / הנריק סנקביץ'

מסדה, תשי"ג, 1953.


המבול – כרך א' / הנריק סנקביץ'

מסדה, רמת גן, תשט"ו 1955.

(וראה כרכים ב'-ג', אשר תורגמו בידי אברהם לוינסון)

 

מן הציר אל הציר (חלק א') / סוון אנדרס הדין

תרבות, וארשה, תרפ"ג 1923.

 

מירטלה / אליזה אורז'שקובה

הצפירה, וארשה, תרפ"ד 1923.

יהודיונים / רוברט זאודק

תושיה, וארשה, תרע"ב 1911.

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

הקלידו:

·               רבקה חן

·               ר' גלי

·               דקלה דניאל

·               עמירה ביידר

·               בנימין ציוני

·               אודי יוליס

·               דנה פז

·               יעקב לוינסקי

·               רינה רוזן

·               שולמית רפאלי

·               רחל ויטנברג

 

הגיהו:

·               עמינדב ברזילי

·               נורית רכס

 

חשוב לנו שהטקסט יהא מדויק וחף משגיאות.

נשמח לקבל תיקונים (קטנים כגדולים) והערות, בדואר אלקטרוני:

editor@benyehuda.org