שרה פייגה פונר

 (1855–1937)

בפיתוח

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

פרוזה

אהבת ישרים: או המשפחות המרדפות

ע"פ קול עלמה עבריה, בעריכת טובה כהן ושמואל פיינר, בני ברק: הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2006.  (נדפס במקור בוילנה, דפוס קצנלנבוגן, תרמ"א 1881)

דרך ילדים: או סיפור מירושלים

ע"פ קול עלמה עבריה, בעריכת טובה כהן ושמואל פיינר, בני ברק: הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2006.  (ריגא, תרמ"ו 1886)

 

בגד בוגדים: סיפור מימי שמעון כהן גדול

ע"פ קול עלמה עבריה, בעריכת טובה כהן ושמואל פיינר, בני ברק: הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2006.  (נדפס במקור בוארשה, דפוס גינז, תרנ"א 1891)

 

זכרונות

מזכרונות ימי ילדותי: או מראה העיר דווינסק

וארשה, הצפירה, תרס"ג

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

הקלידו:

·               נגה רובין

·               אילנה רונן

·               שולמית רפאלי

·               בלהה ארגון

·               רימון הרכס

הגיהו:

·               רחל ויטנברג

 

 

חשוב לנו שהטקסט יהא מדויק וחף משגיאות.

נשמח לקבל תיקונים (קטנים כגדולים) והערות, בדואר אלקטרוני:

editor@benyehuda.org