אברהם אשר בן אריה דוד פינשטיין

(1870–1944)

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

פרוזה

מאי חנוכה: אגדה לילדים
תל-אביב: (דפוס הארץ), תרצ"ג.

 

 

מאמרים, מסות, ועיון

מגילת פורענויות: זכרונות על מאורעות פינסק וחבל פוליסיה בשנות המלחמה העולמית

 תל אביב: דפוס הארץ, תרפ"ט.

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

הקלידו:

·               אביבה רוזובסקי

·               זהבה שורץ

·               יעקב לוינסקי

·               נגה רובין

·               עמירם רונן

·               צלילה זגגי

 

הגיהו:

·               נורית רכס

·               עמינדב ברזילי

·               צחה וקנין

·               רונית רהב

 

סרקה:

·               צחה וקנין

 

חשוב לנו שהטקסט יהא מדויק וחף משגיאות.

נשמח לקבל תיקונים (קטנים כגדולים) והערות, בדואר אלקטרוני:

editor@benyehuda.org