מנחם מנדל איילבום

 (1836–1880)

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

עיון

ארץ הצבי

ע"פ הספר ארץ הצבי, בעריכת ובהוצאת פרץ בן משה סמולנסקין, וינה, תרמ"ג.

ארץ הצבי

מכתבים על אודות המסע לארץ ישראל והישיבה בה, ודרכי הרבנים והגבאים והממונים

עם כסף החלוקה ועם המקבלים את החלוקה הכל בשרד אמת ובאר היטיב

אגרת פתוחה

 

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

הקלידה:

·              חנה טל

 

חשוב לנו שהטקסט יהא מדויק וחף משגיאות.

נשמח לקבל תיקונים (קטנים כגדולים) והערות, בדואר אלקטרוני:

editor@benyehuda.org

או בפקס: 09-7486141

(+972-9-7486141 internationally)