אלתר דרויאנוב

(אלתר אשר אברהם אבא דרויאנוב; 1870–1938)

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

ספר הבדיחה והחידוד

ע"פ "ספר הבדיחה והחידוד", הוצאת דביר, תל אביב 1963

כרך ראשון

הקדמה

א.    קבלנים, בורסאים וספסרים; סוחרים וסרסורים; חנוונים ותגרנים; קונים ומוכרים

ב.     לווים ומלוים; שמטנים וכפרנים

ג.       אומנים, עובדים ופועלים; סוכנים, פקידים ומשרתים

ד.     עניים ועשירים, קבצנים וקמצנים

ה.    פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

ו.       צדיקים ורביים, חסידים ומתנגדים

ז.      בחורים וגם בתולות, זקנים עם נערים

ח.    קרתנים, יושבי-כרכים והולכי-דרכים

ט.    אכסניות ואכסנאים

י.       אכלנים ושתיינים

יא. רופאים וחולים

יב.  תמימים וערמומים

ציונים

 

כרך שני

יג.    טפשים שוטים ומשוגעים

יד.  עמי הארצות והדיוטות

טו. שקרנים רמאים וזייפנים

טז. גנבים וגזלנים

יז.   מומרים ומוסרים

יח. שדכנים ושידוכים

יט. בין איש לאשתו

כ.     בין אבות לבנים

כא.                        בין אדם למקום

כב. בין אדם לחברו

כג.  בין ישראל לעמים

ציונים

 

כרך שלישי

כד. בטלנים וחקרנים

כה.                        בדחנים, ליצנים ומרדנים

כו.  חריפים, מפולפלים ומליצים

כז.  גדולים ומפורסמים

כח.                        ציונות וארץ-ישראל

כט.                        משבטי ישראל

ל.      מגיבורי ישראל

לא.מלחמה ומהפכה

לב. סדר טהרות

לג.   מפי ילדים

לד. מתוך החומה

לה.תערובת

ציונים

שלוש רשימות

 

מאמרים, מסות, ועיון

ע"פ "כתבים נבחרים" א-ב, הוצאת ברית ראשונים, תל-אביב, תש"ג-תש"ה.

 

על המלחמה

קידושים

מלחמת העולם

החרבות

פיזור וכינוס

 

על הפרק

בין הפטיש והסדן

ברלין

ערב בחירות

הצעה חדשה

הוראה

וילנה

עבודת ההוה

בקלחת הרותחת

הסוחר היהודי

שני צרכים

העיירה שלנו

במלחמת החיים

 

אנשים ומעשים

היהדות המערבית

ברכת אחים

פן ירבה

אנוסים

מבלי עולם ומתקני עולם

הנפשות הכוזבות

העוצרים בעד המגיפה

עבדי עולם

"נאורים"

תיקון טעות

קול דמי אדם

אסיפת הרבנים בפטרבורג

ולא יתבוששו

כפויי טובה

כנגד המעפילים

חולי היראה

אחד דוגמא לרבים

עשיריהם של ישראל

התועבה הגדולה של האנשים הקטנים

גסות שעלתה לגדולה

תפילת שווא

הנאומים

דם דרוהוביץ

שקר משנה

נצחון ומנחה

"שרידים יחידים"

בשורה טובה

צרת רבים – נחמה ליחידים

חופש הדעות

יושרה של אירופה

אהבה לכנסת ישראל

גיוס

הדם

אמת המציאות

איליודור

קריקטורה

החלבן

השבים לעבדותם

יום המחר

 

גלות

אין מנוס!

מפקד העם באוסטריה

יסכה

תולעת יעקב

בנכר

חשבוננו החסר

עיפה נפשנו

מחאת הסופרים והעסקנים

מקדשי השם

למשפט

מעשה בייליס

מקור ותרגום

 

ציונות וארץ ישראל

דברים שכבר נאמרו

כלפי הסכנה

"בלתי מוכנים"

ערב הקונגרס התשיעי

ערב הקונגרס העשירי

הבעלים

רוטשילד דורש אל המתים

אחרי שלושים שנה

התחבולה החדשה

פוליטיקה

בדידות מזהירה

"הגל התשיעי"

הרצל

מ. מנדלשטם

פרכוסים אחרונים

"הם" ו"אנחנו"

החטא ועונשו

בעלי הברית החדשים

רשימות

הערות

בתקופת הליקבידציה

לפעמים

ציונות בפולניה (חמישה פרקים)

חליפת מכתבים

הציונות הכאובה

תשובה למ. בילינסון

שאלה ותשובה

מכתב

 

לשון וספרות

שלום יעקב אברמוביץ  [מנדלי מוכר ספרים]

ל. נ. טולסטוי

אליעזר בן-יהודה

י. ל. קנטור

אברהם זרזובסקי

העיתונות העברית בא"י

יובלה של "הצפירה"

לשון ולשונות

ה"טרסט" שלנו

רצון או חבה

קטנות

 

נזכרתי (פרקים מתוך ספר)

שם בן ארבע

הקופיקה של חיים-נחום

מעל גג בית-הכנסת הגדול

צידוק הדין

על פתחה של גיהנום

בלה הפאננקה

 

שונות

משיחותיו של סבא

רסיסים (תרגום)  (ר' להלן)

ראיות ותמיהות

שיירי דיו

נאום למלאת 30 שנה לועידת מינסק

מנהיגים ואלילים

על חטא...

על "זקנים" ו"צעירים"

מאוצר הבדיחה והאגדה של העמים

 

ילקוט מסות

פינסקר וזמנו

אד"ם הכהן בתור משורר

שלטון הנפש (לחקר דעותיו של אחד העם)

מה נתנה לו לביאליק שירתו?

המגוחך והבדיחה

 

תרגום

 

רסיסים / ויקטור אבורטין

 

המנגן העיוור: סיפור / ולדימיר קורולנקו

 

סיפורים / ולדימיר קורולנקו

 

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

הקלידו:

·               אילנה עץ-הדר שטרלינגר

·               בלהה ארגון

·               לאה ישלח

·               חרות ישלח

·               עמרי סגל

·               גליה גזית

·               ציפי טל

·               אודי יוליס

·               נורית לוינסון

·               עדי אשכנזי

·               לירון לביא

·               דני פריש

·               רותי ששון

·               טלי אוקמן

·               שלומית אפל

·               איריס ונטורה

·               אתי גראואר

·               נמרודה דרויאנוב-לילינטל

·               ענבל אגוז

·               יעקב מאיר

·               ורד קליין

·               אביבה רוזובסקי

·               עפרה הוד

·               קלרה יחזקאל

·               יעקב לוינסקי

·               חוה ראוך-סטקלוב

·               רויטל גוטלון

·               חנה מורגנשטרן

·               טליה אלמוג

·               אריאל פרידמן

·               שולמית רפאלי

·               נירה פרדקין

·               עפרה אנסון

·               מרגלית שלו

·               גיא שפירא

 

הגיהו:

·               נורית גל-רכס

·               עמינדב ברזילי

·               צחה וקנין

·               רחל ויטנברג

·               עדנה הדר

·               מרגלית נדן

·               עמי זהבי

·               עמליה הרן

·               רונית רהב

חשוב לנו שהטקסט יהא מדויק וחף משגיאות.

נשמח לקבל תיקונים (קטנים כגדולים) והערות, בדואר אלקטרוני:

editor@benyehuda.org