מאיר דיזנגוף

(1861–1936)

בפיתוח

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

פרוזה וזכרונות

לידידַי מנוער: סיפורים וזכרונות

מימי ילדותי

א.     הרבי

ב.     בר-מצוה

באהלי קֵדָר

ג.       לילה ויום בין בידואים

ד.      רופא מאונס

ה.     לסוסתי

בין ילדים

ו.       שני רעים

ז.       מחיי ישי התימני

מראות (רשמי מסע)

ח.     על שפת אגם גנף (מתוך רשמי מסע בשוייץ)

ט.     מעל הרי האלפים

 

מאמרים ועיון

         א.         עם תל אביב בגולה: פרקי זכרונות מן העבר הקרוב

         ב.         על תל אביב וארחות חייה (דבר אל תושבי תל אביב)

          ג.         פתוח העיר תל אביב

         ד.         תעשיה ביתית: הצורך והיכולה בפתוחה של תעשית בית בארץ ישראל

 חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

הקליד:

·              יובל רביד

 

חשוב לנו שהטקסט יהא מדויק וחף משגיאות.

נשמח לקבל תיקונים (קטנים כגדולים) והערות, בדואר אלקטרוני:

editor@benyehuda.org

או בפקס: 09-7486141

(+972-9-7486141 internationally)