ישראל כהן

(1905–1986)

© כל הזכויות שמורות.  מותר לשימוש לקריאה, לימוד ומחקר בלבד, ואין לעשות ביצירות הללו שימוש מסחרי.

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

מאמרים, מסות, ועיון

הערכות ובבואות
הוצאת מפיץ הספר, אגודה שיתופית בע"מ, תל-אביב, תרצ"ח.

יצחק אדוארד זלקינסון – חייו ומפעלו הספרותי
הוצאת "מסילה", תל-אביב, תש"ב.

דמות אל דמות
הוצאת "דביר", תל-אביב, תש"ט.

פתחים
הוצאת אגודת הסופרים העברים ליד "דביר", תל-אביב, תשי"ד (1954).

זה לעומת זה – אוצר פתגמים מקבילים אנגליים, גרמניים ועבריים בצירוף מפתח עברי ומפתח גרמני.
הוצאת "דביר", תל-אביב, תשי"ד (1954).

גשרים – אישים ובעיות בתנועת העבודה
הוצאת "עיינות", תל-אביב, תשט"ו.

אישים מן המקרא
הוצאת "מחברות לספרות", תל-אביב, תשי"ח.

ניבון אנגלי-עברי – מילון לניבים וצירופי לשון אנגליים והקבלותיהם בעברית [ביחד עם אדם ריכטר]
הוצאת "דביר", תל-אביב, תשי"ט (1959).

ספר פתגמים מקבילים – אנגליים, גרמניים ועבריים בצירוף מפתח עברי ומפתח גרמני.
הוצאת "מחברות לספרות", תל-אביב, תשכ"א (1961).

כתבי ישראל כהן בארבעה כרכים
הוצאת "ועד", תל-אביב, תשכ"ב (1962).

שער הסופרים

הקדמה

הביקורת בחינת יצירה

יסוד ההלכה בביקורת

לשון המראות של ביאליק

ברז ההתרקמות

שתי רשויות

צלילותו של אחד-העם

שאול טשרניחובסקי

שלושה כתרי טשרניחובסקי

אורי ניסן גנסין

יוסף חיים ברנר

אהרן דוד גורדון

מתתיהו שוהם

יעקב שטיינברג

במחיצתו של שטיינברג

זלמן שניאור

יעקב פיכמן

שמשו של פיכמן וצלו

דוד שמעוני

א. א. קבק בגבורתו

אחרי מיטתו

דבורה בארון

אשר ברש המספר

יעקב קלצקין

קלצקין איש-האשכולות

צבי דיזנדרוק

ש. י. עגנון

י. ד. ברקוביץ

סיפורי הזז

יהודה בורלא המספר

אליעזר שטיינמן

אברהם שלונסקי

אברהם קריב

יעקב הורוביץ

שמשון מלצר

ר' בנימין

ר' בנימין הבנאי והמעורר

יצחק וילקנסקי

שירת רחל

בוקי בן יגלי

יצחק פרנהוף

שמואל אבא הורודצקי

יצחק שנהר

 

שער ההבחנות

כבשונה של מסה

סגנון הדורות וסגנון הדור

הבחנות

הלשון בכור המהפכה

עיונים בשירתנו הצעירה

הדימויים בשירה המודרנית

בין דור לדור

הסופר והשעה

שלפי מלחמות

תקופתנו וביטויה הרוחני

הזמנה סוציאלית

יפיותו של שם באהלי יפת

מסוגיות הזמן

מחלוקת נכבדה

פולמוס שלום אַש

גן הפסלים

מלאכה לבטלה

בין אדם למחשבתו

יצחק אדוארד זלקינסון

 

שער הטעמים

 

אספקלריות
ספריית מקור, הוצאת אגודת הסופרים העברים בישראל ליד הוצאת "מסדה" בע"מ, רמת-גן, 1968.

יעקב שטיינברג – האיש ויצירתו
הוצאת "דביר", תל-אביב, תשל"ב (1972).

סגל-חבורה – אנשי חזון ומעש בתנועת העבודה
הוצאת "עם-עובד" – תרבות וחינוך, תל-אביב, תשל"ב (1972).

 

חזון העבודה של הרצל

*

אהרן דוד גורדון

יוסף חיים ברנר

יוסף אהרנוביץ

שלמה שילר

חיים ארלוזורוב

ברל כצנלסון

יוסף שפרינצק

אליעזר שוחט

יצחק לופבן

שמואל יבנאלי

יצחק וולקני

משה שרת

יחודו של זלמן ארן

זלמן ארן

האוטוביוגראפיה של ארן

מרדכי מארטין בובר

יוסף ברץ

יצחק בן-צבי

לוי אשכול

מרדכי שניר

ישראל גורי

יעקב אפטר

תנחום תנפילוב

פרץ נפתלי

קופל שווארץ

חיים שורר

יעקב זנדבנק

אברהם לוינסון

נחמן סירקין

שלמה לוי

*

לאסאל בנעוריו

גוסטאב לנדאואר

ז'אן ז'ורס

אוטו באואר

ג'ורג' לנסבורי

פרקי אהרן מגד
הוצאת "עקד", תל-אביב, תשל"ו.

כתבי ישראל כהן בשבעה כרכים
הוצאת "עקד", תל-אביב, תשל"ז (1977).

סופרים

סופרים

מונוגרפיות

סגל-חבורה

בחינות ומידות

שיח סוגיות

אישים מן המקרא

הקדמה

שלשה אבות

אברהם

יצחק

יעקב

ארבע אמהות

שרה

רבקה

לאה

רחל

אהרן

קורח ועדתו

רות

חנה

שאול

דוד

חידת אליהו הנביא

 

פנים אל פנים

 

בחביון הספרות העברית – עיון לאור משנתו של ק' ג' יונג.
הוצאת "עקד", תל-אביב, תשמ"ב (1981).

 

פסקי טעם: מסות על ספרות וסופרים
הוצאת "עקד", תל-אביב, תשמ"ב (1982).

אופני כתיבה ואופנת כתיבה

פסקי-טעמים לספרות

הבקורת, המבקר והמבוקר

רוח הזמן

ריבוי אלוהים בשירתנו החדשה

סולמו של הלל צייטלין

תורת-המידות בבקורת של יעקב פיכמן

מורשת הזז

חזותו של אשר ברש כמספר

נתיבו של אברהם רגלסון

אורחותיו של דב סדן ושביליו

ב. י. מיכלי המבקר

שירתו הקבלית של שלמה שנהוד – ודורנו

מסכת מצפון

במזל המרת דעות

כלפי החוזרים בתשובה

כבשונה של קריאת-ביניים

הסופר בתחום מושבו ומעבר לו

ברכת ההקשבה וקללת חסרונה

דמי-שתייה כמשל

כתבי ישראל כהן

 

מעל במות: דברים שבעל-פה – בכתב
הוצאת "עקד", תל-אביב, תשמ"ב (1982).

 

א.  סופרים בחייהם ובמותם

אבי הרומאן העברי

מאה שנה להולדת שלום-עליכם

בשוב עגנון לאחר ההכתרה

דוגמה לשלמות אמנותית

דבורה בארון

דוד שמעוני

אשר ברש

לאשר ברש בן הששים

מתתיהו שוהם

אורי צבי גרינברג

עם קריאת רחוב בת"א על שם א. שלונסקי

אחרי מיטתו של שלונסקי

יצחק למדן

יהודה בורלא

ישראל אפרת

המזכיר הנאמן

אברהם ברוידס

אנדה עמיר

אחרי מיטתו של אברהם חלפי

אחרי מיטתו של מרדכי טביב

יוסף אהרונוביץ

יצחק לופבן

עזריאל אוכמני

שלמה שפאן

מצבה שכּוּלה

שמואל אבא הורודצקי

צבי פרייגרסון

פרופ' נחום סלושץ

שלום קרמר

פרופ' בן-ציון כ"ץ (בנשלום)

משה גליקסון

גרשון חנוך

יהושע א. גלבוע

ד"ר יעקב סלע (בלובשטיין)

פרופ' ישראל רייכרט

ד"ר יוסף הגר

צבי הר-זהב בן שבעים

חנה רובינא

הצייר צבי שור

סופרים עברים שניספו בשואה

 

ב.  הספרות, הזמן ואגודת הסופרים

המיוחד והאוניברסאלי בספרות הלאומית

יעודו של כינוס מתרגמים

המאספים כאספקלריה ליצירה הספרותית    המתהווה

יד עברית ליידיש

דו-שיח של סופרים עברים וערבים

הסופר העברי במערכות הזמן

הספרות על דעת המקום והזמן

מה השעה?

באזני הסופר היינריך בל

ארגון-גג של סופרי ישראל

הוראת הספרות – כיצד

מה מריץ את איגוד הסופרים החדש?

מפעליה של אגודת הסופרים

דור לדור יביע אומר

בכלים שלובים

שלושה שותפים

הבימה בת ששים

קרן תל-אביב לספרות ואמנות

 

ג.  בעקבי יבול ויובל

שער החמישים

כיוונים אל ארובותיהן

שער השישים

עם קבלת פרס ביאליק

נופו של יובל

שלושה העיקרים

ראיון עם ישראל כהן במלאת לו 75 שנה

בשם "יקיר תל-אביב"

 

ד.  תגובות בעתן

יעודו של סופר

חובת מתינות בהגדרת היהדות

לכל יוצר יש בית-אב

הסתירה המדומה

נאמנות וחירות

תשובה משלימה על דת וחולין

מידה נכונה

 

ה.  שיח ספרים

שנת ה"שולחן ערוך"

קיצור למופת

הקדמה ל"דיוקנאות וערכים" מאת יעקב שטיינברג

עם עשרת הכרכים של שלונסקי

על ששה ספרים

ספר בוצ'אץ'

תעודה אנושית וספרותית

דמויות של מורי-דרך וחברים

על הספר "יהדות תימן"

קובץ על יהודי גרוזיה

 

ו.  במעמד הענקת פרסים

סוד הפנאי

ירושלים – שער לספרי עולם

ברכה לאחות הצעירה

שבע ברכות

שלוש מתנות

שירה ומחשבה בלב אחד

שירת היחיד ושירת היחד

ארבעה סימני-היכר ליצירת אהרן מגד

טעמו של פרס אקו"ם

פרס פיכמן לאברהם שלונסקי

קרן דב סדן

פרס ברנשטיין ליעקב שבתאי

פרס ע"ש י.ל. פרץ – לדב סדן

 

ז.  נפש לאישי-ציבור

חיים וייצמן

אליעזר קפלן

גולדה מאיר – פורשת

על גולדה מאיר שאיננה

שמואל יבנאלי

זלמן אורן, הקנאי והאציל

פרץ נפתלי

בכור שיטרית

עקיבא גוברין

על מות עקיבא גוברין

יהושע רבינוביץ

פינחס ספיר

זליג לבון

גרשון אגרון

חיים גרינברג

י. י. מגנס

חנה שפרינצק

ישע סמפטר

אבינועם ילין

ד"ר שמעון גלביץ

נתן בן נתן

צפורה כסה

ישראל רוזנבלט

 

עיונים ותגובות
הוצאת "עקד", תל-אביב, תשמ"ו.

 

עִם הספר / נורית גוברין

 

האקולוגיה בתחום הביקורת

המסה בספרות העברית

 

לבחינת הזיקה של משנת יונג לספרות ישראל

בין גרשם שלום לבין ק.ג. יונג

עוד על הארכיטיפוס של גרשם שלום

 

עיון באוטופיה "אטלאנטיס החדשה"

 

קורא-הדורות – על דב סדן

הצופה לבית-היוצר של ישראל – על דב סדן

 

לעילוי הסוציאליזם העברי

מגעי עם דוד בן-גוריון

על נתן רוטנשטרייך

 

מאה שנה להולדת יעקב פיכמן

ייחודו של יהודה בורלא

מסלולו של אריה ליפשיץ כמספר

שרשי שירתו של שלמה שנהוד

על ישראל זמורה

 

גוסטב לנדאואר בספירת התיאטרון

לדיוקנו של שמעון פינקל

לדרכו של דוד ורדי

 

[בספר נכללו גם הרשימות להלן, שאין לנו רשות לפרסם]

לזכרו:

קווים לדמותו של ישראל כהן / א"ב יפה

"אין תמורה לחיים האלה" – פגישות עם ישראל כהן: האיש, המסאי, העורך / אורציון ברתנא

[רשימת כתבי ישראל כהן]

 

תרגום

לשאלת הארגון המשותף / חיים ארלוזורוב
הוצאת הועד המרכזי של 'הפועל הצעיר', תל-אביב, תרפ"ז  [נכלל ב'כתבי חיים ארלוזורוב'], כרך ג' הוצ' א' י' שטיבל בהשתתפות מרכז מפלגת פועלי א"י, תל אביב, תרצ"ד  ע' 16-135].

פרדוכסים / מכס נורדוי [עם דב שטוק (סדן)]
הוצאת "מצפה" בע"מ, ירושלים, תר"ץ [שמו של י' כהן הושמט מן השער בטעות].

פסיכואנאליזה לעם – ספר ראשון: חכמת הנפש. היגיינה. בעריכתם של פאול פדרן והיינריך מנג.
הוצאת הקואופרטיב השומרי המרכזי, ורשה, תרצ"ב (1932).

יומן נעורים – ספר ראשון מאת פרדיננד לאסאל עם מונוגרפיה מאת גיאורג בראנדס
הוצאת "לגבולם", בהשתתפות מוסד ביאליק, חברת "מסדה", תל-אביב, תש"ו.

קריאה לסוציאליזם. המהפיכה / גוסטב לנדאואר
"דעת" – הוצאת "עם עובד", תל-אביב, תשי"א.

קומוניזם ולאומיות במזרח אסיה / ויליאם מקמהון בול
הוצאת "עיינות", תל-אביב, תשי"ד.

תולדות המחשבה הסוציאליסטית – חלק א: תקופת החלוצים 1850-1789 / ג'ורג' דגלס הוורד קול
הוצאת "עיינות", תל-אביב, תשט"ו.

 

זכרונות

קורות חיי
מתוך "ספר היובל לישראל כהן" בעריכת נורית גוברין, הוצאת ועד היובל ע"י עקד, תל אביב, תש"ם.

© כל הזכויות שמורות.  מותר לשימוש לקריאה, לימוד ומחקר בלבד, ואין לעשות ביצירות הללו שימוש מסחרי.

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

הקלידו:

·               נורית רכס

·               אודי יוליס

·               רחל ויטנברג

·               אריאלה דסקלו

·               בלהה ארגון

·               נגה רובין

·               יעל זאבי

·               גליה גזית

·               רחל ויטנברג

·               רבקה קולבינגר

·               ערן גרף

·               אסתר ברזילי

·               תאיר אלוף

·               מיה קיסרי

·               שולמית רפאלי

·               חננאל

·               רות ששון

·               חוה סטקלוב

·               אירית חיל

·               דליה יעקבי

·               נורית לוינסון

 

הגיהו:

·               עמי זהבי

·               נורית רכס

·               מרגלית נדן

·               צחה וקנין

 

חשוב לנו שהטקסט יהא מדויק וחף משגיאות.

נשמח לקבל תיקונים (קטנים כגדולים) והערות, בדואר אלקטרוני:

editor@benyehuda.org