זאב כרמי

(1884–1964)

© כל הזכויות שמורות.  החומר מובא ברשות בעלי הזכויות.

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

זכרונות

דרכו של מחנך
ע"פ מהדורת המחלקה לחינוך ולתרבות של עירית חיפה, תשכ"ה

 

תוכן העניינים:

 

פתיחה

ילדות, נעורים ובחרות בגולה

ילדות

עיירת מולדתי, סבא – לייבקה גוי, אבא – הרב ר' זלמן, אמא, מלמדי הראשון, אמא‑מורתי, אני לומד חומש ורש"י, מלמדי השני, המלחמה בין אבא וסבא על נפשי, ערב "בר מצווה".

נעורים ובחרות

מעבדות לחרות, אני פקיד ביער, חזרתי לצ'רקאסי, המפנה בלימודי, השעורים לדוגמא, האכזבה המרה, פרידתי מהמשפחה, עריקתי מרוסיה, מהגר אני, לונדון, הרעיון על שיבה לרוסיה, אני עוזב את לונדון.

בגאליציה

אושוויינצ'ים, לבוב, ב"מאטקה בוסקה", בפני הקומיסאר, הגברת מיטיבתנו ופועלה, טארנופול – רחמנים בני רחמנים, אורח לשבת, במוצאי שבת, "בר‑כוכבא", תוכניות בעלת הבית מרת בתיה, הד"ר וואלדמן, תשובת אחי דוד, השינוי בחיי ועליתי לגדולה, הקריירה שלי כמורה וכציוני, הצעת רוהאטין, רוהאטין ואנשיה, רפאל סופרמן, היום הראשון בבית‑הספר, אסיפת היסוד של אגודת המורים בסטאניסלאבוב, בוריסלאב, העלמה פומראנץ, השעור הפרטי שלי, התפתחות בית‑הספר והעברית בעיר, כנס המורים, סטאניסלאבוב – ועידת המורים, הפלאקאט האחרון, הכרוז "עלו", "ירח הדבש" שלנו בהרי הקארפאטים, דרוהוביץ', הרבי מדרוהוביץ' מר חיימוני, ערב הנישואין.

 

העליה לארץ

מימי העליה השניה עד מלחמת העולם הראשונה

העליה ארצה

הכנותינו לעליה, וינה – טריאסט, במצרים, הלילה הגורלי, הירידה מהאניה, הד קול הבחרים היפואים, בבור העינויים, "העבודה הטובה של פרחה".

צעדים ראשונים בארץ

קבלת פנים מס' 2, המסיבה לכבוד השופט מוזר, אני לומד "אזרחות", בראשון‑לציון, ביקורי ברחובות, אני מתחיל בהשתלמות, א"ד גורדון, ההכרעה, עבודתי הראשונה בהוראה, מזל‑טוב, בת ציון או ציונה, בית דוד טריטש, סיפורו של צ'אצ'קס, צ'אצ'קס – עגנון, אסיפת "הפועל הצעיר", אני "סופר", שמי כרמי, אחוזת בית, הגימנסיה העברית ואחוזת בית.

בבירות

"לארץ גזירה", קרן‑אור בחיינו.

לקראת הגליל

ההכשרה לקראת תפקידנו בגליל, הקיץ, פרחה בגן‑הילדים של הגב' לנדאו, פרחה בפני מרכז המורים, ההכנות לקראת ירושלים, הראיון אצל מר פראנק, הדאגה להוצאות הדרך, הביזנס בירושלים, הד"ר בוגראצ'וב.

ביבנאל

הנסיעה ליבנאל, בדרך לגליל התחתון, יבנאל בגליל, בית‑הספר ודירתנו, חיינו בכפר, היסוסים וגישושים, החיים בביתנו, לילית, סיכום עבודתי בשנה הראשונה לחיי בגליל, שנתנו השניה בגליל, כ' בתמוז.

במלחמיה

מלחמיה, באנו למושבה, קבלת פני ע"י ראשי המקום, הנטיעה בסביבות בית‑הספר, שפיה, אהרון אהרונסון, שעורי הקיץ בזכרון‑יעקב, חיינו במלחמיה בשכנות דגניה, משקי החקלאי מתרחב, החדשות במשפחה ובמשקנו, דוב קליי במושבה, "הנדיב הידוע" בא ארצה, משפחת ברסקי, מלחמת העולם הראשונה, ג'מאל פחה, השמירה העברית במלחמיה, הארבה בשנת 1915, גרוש ת"א‑יפו, המעון לילדי הפליטים, אלכסנדר זיסקינד רבינוביץ בתוכנו, כיבוש יהודה ע"י האנגלים.

 

מהצהרת בלפור עד מדינת ישראל

לקראת תקופה חדשה

הדים עמומים על הצהרת בלפור, הציפיה במשפחה, כיבוש טבריה, אי‑השקט בסביבה, הפגישה הראשונה עם ראשי הצבא, "הדסה", המגע הראשון עם הרשות הבריטית, מזל‑טוב – תאומות, אנו מסתדרים בטבריה, אנו שבים לביתנו, שמחתנו לא ארכה, הגילויים המופלאים, הגדודים האוסטארליים, אני מנסה שנית להאחז בקרקע, הישוב בארץ וחינוך בניו, על פרשת הדרכים, נדודים, שלום, שלום לך, הגליל היקר שלי!

בראשון לציון

ראשון לציון, אפיזודה מעניינת מראשית ימינו במושבה, אפיזודה למזכרת מימי ההגנה.

הרעיון על הקמת מוסד חינוכי חדש

על מוסד חינוכי חדש, ביקורי אצל הד"ר לוריא, היום הגדול בעניננו – קבוצת המורים המחדשים, השפעת הדיונים בועד החינוך, הד"ר דושקין, הד"ר בוגראצ'וב, הד"ר בירם, אנו ניגשים לתכנון, ההתלהבות וההכנות, ההכנות האדמיניסטאטיביות, הרעם והמשבר, ההצעה האלטרנטיבית.

בחיפה

תגובת הד"ר בירם, מאגרא רמה ל... סיכום ראשון, גן הירק, דברים אחדים בענינים פרטיים של משפחתנו, ציונה בכירתנו, גאולה ודרורה, אחוזת בית – שכונת יחיאל, מסעדת בית‑הספר, חברותי בקרן המסעדות, ביקור סיר מוריי ובתו, בית לבית‑הספר, המטבח הדוגמאי, החזקת הבית, המצב הכלכלי של המורים, שביתת השבת במשרדו של חיים ארלוזורוב, הקייטנות בבית‑ספרנו, בת רביעית נולדה לנו, אנו בונים בית, שמואל פבזנר, המשבר בבית‑ספרנו וחלוקת המוסד, גני‑הילדים על יד בית‑הספר, השיחות הכוללות, קבלת שבת, הטיפול בהורים, הליכות הבית, הבחירות לועד הקהילה, נבחרתי לועד הקהילה, ראשית פעולתי בתפקידי החדש, החינוך עובר לכנסת ישראל, הפוליטיקה שלנו בעבודה בתקופה הראשונה, הזנת הילדים, פינת החלק, הטיפול הרפואי וההיגייני, ביקורי בחוץ‑לארץ, העליה החדשה, גמר העשור הראשון, גני‑הילדים בעיר, בחינוך המקצועי, היחסים ביני לבין שאר חברי ועד החינוך, במשפחה, הנסיעה לקונגרס הציוני בלוצרן שבשווייץ בשנת 1935, החוק החדש על החינוך בארץ, היריה הראשונה, סילוקי למחצה מעבודתי בביה"ס העממי א', מר שבתאי לוי – יו"ר הועד, מכירת ביתי ובניתו מחדש, אנו מחסלים את ה"בעל‑ביתיות" שלנו, אני מנהל את ביה"ס באחוזה, המלחמה, שוחררתי מההגנה, התאונה, מחלתי מס' 2, בבית החולים, נושלנו מביתו, הימים הקריטיים בחיפה, פטירתה של פרחה ז"ל.

 

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

הקלידה:

·                    גליה גזית

 

חשוב לנו שהטקסט יהא מדויק וחף משגיאות.

נשמח לקבל תיקונים (קטנים כגדולים) והערות, בדואר אלקטרוני:

editor@benyehuda.org

או בפקס: 09-7486141

(+972-9-7486141 internationally)