שמואל נחום כהנובסקי

 (1856–1926)

בפיתוח

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

פרוזה

מבית ומחוץ

ע"פ מהדורת ורשה תרמ"ז

המלשין: מעשה נורא

ע"פ מהדורת ורשה תרנ"ב

מטריפולין, או שבי פשע ביעקב

ע"פ מהדורת ורשה תרנ"ב, 1892

אלה עשיריך ישראל

ע"פ מהדורת ורשה תרנ"ג

וידוי, או לצדקה והנה צעקה

ע"פ מהדורת ורשה תרנ"ג

יום טוב: שני סיפורים מחיי בני עמנו

ע"פ מהדורת ורשה תרנ"ג

 

          ברוך הבא

          חמישה ועשרים שקל

 

שגעונות

ע"פ מהדורת ורשה תרנ"ג

שדים, או פחד לא היה פחד

ע"פ מהדורת ורשה תרנ"ג

התפילה

ע"פ מהדורת ורשה תרנ"ג

משפחה עבריה

ע"פ מהדורת ורשה תרנ"ג

הממון והעבודה

ע"פ מהדורת ורשה 1907

 

עיון

אוצר הלשון העברית (ספר לימוד)

ע"פ מהדורת ורשה, תרס"ה

הקראה עברית (ספר לימוד)

ע"פ מהדורת ורשה, תרס"ה

 

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

הקלידו:

·               אילנה עץ-הדר שטרלינגר

·               רבקה חן

·               אילנה רונן

·               לאה עופר

·               רותי לרנר

·               עופר וייס

·               רועי קלעי

 

הגיהה:

·               רינה רוזן

 

 

חשוב לנו שהטקסט יהא מדויק וחף משגיאות.

נשמח לקבל תיקונים (קטנים כגדולים) והערות, בדואר אלקטרוני:

editor@benyehuda.org