אליעזר בן-יהודה

(1922–1858)

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

מסות ומאמרים

ע"פ הספר החלום ושברו: מבחר כתבים בענייני לשון, אליעזר בן-יהודה, ההדיר ראובן סיון, מוסד ביאליק, 1978

א.    מערת הנביאים

ב.     עשה ואל תשב!

ג.      מה תכליתנו?

ד.     הגדולה בגבורות המכבי

ה.    החלוקה ותולדותיה

ו.       ירושלם החדשה

ז.      מרכז צריך עתה לישראל!

ח.    מה תהי אחרית כל אלה?

ט.    יש תקוה!

י.       יהודה וגליל

יא. שאלה לוהטה

יב.  עברים אנחנו!

יג.   קול העם

יד.  דגל הלאומיות

טו. על דבר החינוך

טז.     ועוד מוסר לא לקחנו!

יז.   סלף משכילנו

יח. מקוה ישראל

יט. שאלת החנוך

כ.     ע"ד ישוב ארץ ישראל

כא.    על יהודה ועל ירושלם

כב.     ההברה הנכונה בלשוננו

כג. ההרכבה בשמות ובפעלים בלשון העברית

כד.     החלום ושברו – העידן הראשון

כה.    החלום ושברו – העידן השני

כו.  המבטא בלשון העברית

כז. הצעות חידושי מלים [לקט]

כח.    יצירת מלים חדשות בלשוננו

כט.    כיצד בוחרים לועד הלשון

ל.     הקדמה ל"מבוא הגדול" למילון

לא.    מקורות למלא החסר בלשוננו

לב.תחיית ציבור עברי בארץ-ישראל

 

תרגום

סביב הארץ בשמֹנים יום מאת ז'ול ורן  (מוכר גם בשם "מסביב לעולם בשמונים יום")

ע"פ סביב הארץ בשמונים יום, ז'ול ורן, תרגם אליעזר בן-יהודה, ירושלים, 1909.

 

איתמר

 

מימון המשוגע ונתן החכם מאת ישראל זנגביל

 

בסערת המלחמה

 

הנדחים מאת ש' ברנר דירון

 

ימי פומפיה האחרונים מאת א"ל בולור

 

הגנובה ["עלובי החיים"] מאת ויקטור הוגו

 

אחד מרבים: זכרונות פסל / ברוך שץ (בוריס שץ)

ירושלים: שי"ש, אלף תתל"ז [תרס"ז].

גדליה מאת קרולין דיטש

 

נפשות אויבות זו לזו מאת פול היאסינט לואזון

 

עיון

 

עד אימתי דיברו עברית?

ע"פ עד אימתי דיברו עברית?, אליעזר בן-יהודה, ניו-יורק, תרע"ט.

מבוא

א. מאחרי חורבּן יהודה עד חגי, זכריה ומלאכי

ב. הסופרים עזרא ונחמיה

ג. זמן הכּנסת הגדולה

ד. תּרגום התּורה ליונית

ה. ימי החשמונאים

ו. תּורה שבּעל-פּה וכתיבתה

ז. החובה לאמר בּלשון הרב ותוצאותיה

ח. הלשון בּבית המקדש

ט. לשונם של החשמונאים

י. לשון חכמים; עברית בּבית המדרש

 

דברי הימים לבני-ישראל בשבתם על אדמתם

ע"פ דברי הימים לבני-ישראל בשבתם על אדמתם, מהדורה שניה, אליעזר בן-יהודה, הוצ' רזניקובסקי בסלונים והוצ' יהודיה בוארשה.

 

הקדמה למהדורה שניה

הקדמת המחבר

 

  מבוא:  בריאת העולם; אדם וחוה; קין והבל; נח; המבול; מגדל בבל – דור ההפלגה; אברהם; ברית בין הבתרים – ישמעאל – המילה; ג' המלאכים – מהפכת סדום; העקדה – יראת אברהם את אלהים; נשואי יצחק; יעקב ועשו; יעקב בבית לבן; יוסף; מצרים; יוסף שליט על מצרים; יוסף עם אחיו; יוסף התודע לאחיו; בני ישראל במצרים – משה; שליחות משה – עשר המכות; יציאת מצרים – קריעת ים סוף – המן; מתן תורה – עשרת הדברים –  הלוחות – תורת משה; העגל – המרגלים – קרח – מי מריבה; כבישת הארץ מעבר לירדן מזרחה – מות משה

 

  חלק ראשון – תקופה ראשונה – ימי הכבוש: העממים יושבי ארץ ישראל; כבישת הארץ על ידי יהושע; ישראל נאחז בארצו – השופטים; מעמד העם – מנהגיו; דבורה הנביאה; שירת דבורה; גדעון – אבימלך – הנסיון הראשון לעשות מלוכה בישראל; יפתח – תכונת בנות ישראל; שמשון הגבור; מלחמה על שבט בנימין; עלי – שמואל; פעולת שמואל

 

  חלק ראשון – תקופה שניה – ימי המלוכה: ראשית המלוכה; מלוכת שאול; שאול ודוד; מות שאול; דוד מלך – בית שאול ובית דוד; מלוכת דוד – הצבא – סדרי הממשלה; בלבולים – המלכת שלמה; מלוכת שלמה; הממלכה נקרעה לשנים; מלכי יהודה ומלכי ישראל; שלום בין יהודה וישראל; הנביאים בישראל – אליהו – אלישע – בני הנביאים; השלום בין יהודה וישראל מתחזק; בלבולים בישראל ויהודה – בית יהוא; היחס בין ישראל ויהודה בימי בית יהוא; ירבעם השני – עזיה – מעמד ישראל ויהודה – נביאי ישראל; עמוס – יואל; אשור; בלבולים בממלכת ישראל; הושע הנביא; ישעיהו הנביא; אחז מלך יהודה; אחרית ממלכת ישראל; יחזקיהו; מנשה – אמון – יאשיהו; הנביא ירמיהו ומליצתו; אחרית יאשיהו – יהויקים; הסיעות בירושלים – הגולה הראשונה; צדקיהו המלך האחרון ליהודה – החורבן; יחזקאל הנביא ומליצתו; החורבן

 

  חלק שני – ישראל בגלות: גלות בבל; ימי הגלות האחרונים – הנביא מנחם ציון; שיבת היהודים לארצם; מעמד העדה – פורים; עזרא ונחמיה; נחמיה בירושלים; מעמד הענינים אחרי כן; היונים; יהודה תחת אלכסדר הגדול ויורשיו; שמעון הצדיק; ידידי היונים – אנטיוכוס אפיפנוס; החשמונאים – מלחמת החרות; יתר מלחמות יהודה ומותו; יהונתן ושמעון; החרות – היהודים באלכסנדריה; מות שמעון – יוחנן הורקנוס – שלש הכתות; המלך הראשון – בלבולים; מלחמת האחים – אנטיפטר האדומי – הורדוס; אנטיגונוס – הורדוס המלך; מלכות הורדוס; ירשי הורדוס – בלבולים; הרומאים;   יהודה תחת הנציבים – הנוצרים; המלך אגרפא; תחלת המרד; המרד; החרבן; אחרי החרבן; בר ככבא

 

  חלק שלישי – ליל הגלות ושחר התחיה: [יושלם בהמשך]

 

מקראה לילדי ישראל (חוברה עם דוד ילין; לכן יפורסם רק בשנת 2012)

 

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

הקלידו:

·         רחל אוסטרובסקי

·         אודי יוליס

·         מיכל שרגיל בן-סירה

·         אסתר רשף

·         צפנת שפק

·         רות קרטמזוב

·         חנה טל

·         רינה גולן

·         נורית שושני

·         נורית צין

·         מלאכי שפר

·         רות ששון

·         רבקה חן

·         יעל זאבי

 

חשוב לנו שהטקסט יהא מדויק וחף משגיאות.

נשמח לקבל תיקונים (קטנים כגדולים) והערות, בדואר אלקטרוני:

editor@benyehuda.org