מנחם מנדל בוים (מקמיניץ)

(1800–1873)

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

עיון

קורות העתים לישורון בארץ ישראל
ע"פ מהדורת וילנה, ת"ר

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

הקליד:

·                    מלאכי שפר

 

חשוב לנו שהטקסט יהא מדויק וחף משגיאות.

נשמח לקבל תיקונים (קטנים כגדולים) והערות, בדואר אלקטרוני:

editor@benyehuda.org

או בפקס: 09-7486141

(+972-9-7486141 internationally)