שמעון ברנפלד

(1860–1940)

בפיתוח

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

פרוזה

בשובי אל ארץ מולדתי

מחיי בני ליטא

 

מאמרים, מסות, ועיון

קורא הדורות: השקפה בהתפתחות רוח ישראל והיהדות מדור לדור

דור חכם

דור תהפוכות

דעת אלהים

מוחמד

תולדות ש"י רפפורט

תולדות מסעי הצלב

תושיה, וארשה, תרנ"ט 1899.

תולדות הרפורמציון הדתית בישראל

אחיאסף, וארשה, תרס"ח 1908.

מיכאל זקש

גבריאל ריסר

ספר הדמעות

מבוא ספרותי-הסטורי לכתבי-הקודש

בני עליה

 

תרגום

ידיעות הטבע / א' ברנשטיין

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

הקלידו:

·               מלאכי שפר

·               דורית רובינשטיין

·               נילי אפשטיין

·               אודי יוליס

·               תמר קליין

 

הגיהו:

·               אביגיל שמואלי

·               אביבה רוסט

·               עמי אסיאג

·               אתי ש'

·               צחה וקנין

·               מלאכי שפר

 

 

חשוב לנו שהטקסט יהא מדויק וחף משגיאות.

נשמח לקבל תיקונים (קטנים כגדולים) והערות, בדואר אלקטרוני:

editor@benyehuda.org