ברל כצנלסון

(1887–1944)

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

מאמרים, מסות, ועיון

כרך א'

מימיו הראשונים בארץ

[נכתב יידיש במקור; תורגם ע"י מנחם פוזננסקי]

ממכתביו:       א

                    ב

 

בימי העליה השניה

על מושבי הפועלים

מבפנים

"משפט צדק"

מתוך העבודה: א. במושבות הישנות

                   ב. יצירת ישוב עובד

על דבר עבודה עברית בחוה הרטוּב

כפר-אוריה

 

במלחמה העולמית הקודמת; לאור בשורת הגאולה

לתנועת החלוץ

לקראת הימים הבאים

עבודה חקלאית-ישובית בירושלים ובקרבתה

על החרבות (לנשמת קרל נטר)

ממכתבים על ההתנדבות לגדוד העברי

פתיחה ל"בעבודה"

 

איחוד; "אחדות-העבודה"

אחדות העבודה

הצעת האיחוד

תשובה לדברי חברים בועידת האיחוד (הועידה החקלאית)

בועידת האיחוד (ועידת "אחדות העבודה")

פתיחה ל"קונטרס"

מן המבוכה

לנשמת א. ויטר

בעתונות (סיון תרע"ט)

אמר ה"קונטרס"

עבודה! (לשנה המתקרבת)

בעתונות (תמוז תרע"ט)

בירורים

קלות וחמורות (על מאגדי הרוח)

להצעתו של החבר יוסף טרומפלדור

לייסוד בנק הפועלים

על מות בוריס קריצ'בסקי

בעתונות (להקמת האינטרנציונל)

נגיעות

בעתונות ("סיוע")

 

בּימי מצוֹר

(ימי תל-חי, הפּרעוֹת בּירוּשלים)

הרגעה

עמדה

בועד הזמני

יזכור

שאלה

נגד "אחדות העבודה"

לאסיפה הלאומית

הצעת איחוד

בימי ירושלים:           הרוגי מלכות

                    פושעי ישראל

                    נעילת שערים

                    חיפוש

                    "הדסה"

                    במקום המשפט שם הרשע

שלמה קפלן

חנינה

צדק לאומים

 

ועידת לונדון

ועידת לונדון

 

בראשית ההסתדרות

בועידת יסוד ההסתדרות:       דברי פתיחה

                                       על מהות ההסתדרות

בועד הלאומי

לאחד במאי

"הבשורה הגדולה לבני המולדת"

נוכח המצב

"טרייסט"

 

שליחות

מן הדרך

בקונגרס השנים-עשר

אל הפועלים היהודים באמריקה

 

דברים

מתקופת המדורים הקודמים שלא נכללו בהם

רשימות מגידול ירקות בכנרת

בדיון על העבודה התרבותית

ממכתבים אל חברים

הספרדים באסיפת הנבחרים

מלפני היציאה (מועידת "פועלי-ציון" בוינה)

לזכויות לשוננו

מעולם התוהו

מיכה יוסף ברדיצ'בסקי

 

מאמרים ביידיש

(תרגם דוד זכאי)

 

עבודתנו בארץ-ישראל ולמענה

עבודה עברית בכביש טבריה-צמח

טענות כנגד ארץ-ישראל

על עבודתנו

כיצד מסלפים ידיעות מארץ-ישראל

מי רודף את מי?

שבע מאות וארבעים חלוצים מאוקראינה

בנק הפועלים בארץ-ישראל

הפעולות הראשונות של בנק הפועלים

 

הערות ומילואים

 

כרך ב'

ב"אחדות-עבודה" ובהסתדרות

בועידת "אחדות-העבודה" בחיפה:     בויכוח הכללי; "פועלי-ציון" ו"צעירי-ציון"

בועידה השניה של ההסתדרות:         בויכוח הכללי; קשרים עם חוץ-לארץ

לאחר הועידה

משכורות

הלויתנים ודגי-הרקק

מעשי להטים

מן המיצר

על מה נזעקו "בעלי התעשיה"

על העיקר בשעה זו

על המשכורות בקרבנו

"הבנק המרכזי למוסדות שיתופיים"

ערב קונגרס

עוד שלב

ה"שמאל"

לשאלת הסוכנות היהודית

בועידת "פועלי-ציון" בוינה:    בויכוח הכללי

                                       על ההסתדרות ומוסדותיה

                                       "קופת פועלי ארץ-ישראל" (קפא"י)

                                       לשאלת השפות

במועצת ההסתדרות:             שכונת העובדים

                                       תשובה לדברי חברים

                                       ועידת ארץ-ישראל העובדת

                                       תשובה

בועידת "אחדות-העבודה" בעין-חרוד: פתיחה

                                                          עמדתנו ב"ברית פועלי-ציון"

משה שבח (שחיב)

במועצת "אחדות-העבודה" בנחלת-יהודה:      אזכרה לחברים

                                                          התכוננות לועידות ההסתדרות

                                                          דברים בויכוח

באין כתובת

 

ראשית "דבר"

אל קוראינו

מחבר לחבר

מעשי תקפו של "המזרחי"

מועצת ישובי העמק

הכרזתו של אורמסבי-גור

חמש שנות נציבות

אל הרצל

כשלון

הסתדרות הנוער העובד

"המזרחי" וההתישבות החסידית

באסיפת-מחאה בתל-אביב

בפרוע פרעות בפועלים

יום הפטירה של נחמן סירקין

אל השותקים

נחלת-יהודה

לבואו של אֵבּ. כהן

לאסיפת הנבחרים

למען הקרן הקימת

ביטול שכר-לימוד

באסיפת הנבחרים:      בויכוח בשאלת הישוב וההסתדרות הציונית

                             על המצב הכלכלי

במחשך

שאגה לקרקע

מרשמי ה. לייויק ברוסיה

אליעזר פקטורי

לחברי ב"אוהל"

 

"ניר"

בשולי הקטרוג הגדול

שלוש תמיהות

"ניר", הרצאה בועידה החקלאית בחיפה

תשובה לדברי חברים

 

אישים

מילואים לתולדותיו של אהרן ליברמן עורך "האמת"

לכבוד יהושע חנקין

רופין

 

דברים

מתקופת המדורים הקודמים שלא נכללו בהם

 

להתחדשות ה"קונטרס"

"האדמה" חוברת י"ב

למועצת "אחדות-העבודה"

ושוב משכורות

פתיחה לקובץ "הקבוצה"

על שכונת-העובדים והקרן הקימת

תשובות למכתבי חברים (א-ב)

 

מילואים

א. מחיפה ועד הנה (מתוך דין-חשבון, בקיץ תרפ"א)[1]

ב. בישיבת הפתיחה של מועצת הבחרות הסוציאליסטית בפתח-תקוה (תרפ"ו)

הערות

 

כרך ג'

 

בימי שפל ומשבר

לשבור את המשבר

הועד הלאומי נתבע

שנת חיים (למלאת שנה ל"דבר")

הישוב ואוצרו

פרצה

העיט

לועידת המורים

בועידה החמישית של "אחדות-העבודה" על המצב בארץ

תשובה לויכוח

ביום ההסתדרות הששי

עין רואה ו...קורצת

לאחר הבחירות (לועידה השלישית של ההסתדרות)

תשובה מאת העורך (לי. ח. רבניצקי)

תשובה שניה מאת העורך

מהי סוף סוף דעתו של מ.ג.?

לשאלות ועידתנו השלישית

נקם או טיהור

ועידת הנסיון

 

בועידה השלישית של ההסתדרות

בויכוח על הדין-וחשבון של הועד הפועל

המצב בארץ ובציונות

תשובה לדברי חברים

בויכוח על שאלות התרבות

על "דבר"

דברי נעילה

 

קונגרס ה"קונסולידציה"

ערב הקונגרס החמישה-עשר

בקונגרס החמישה-עשר

יום העשור (להצהרת בלפור)

הקונגרס ולאחריו

 

עם הנוער

לעבודת התרבות של הנוער העובד

שאלת הארגונים המפלגתיים בנוער העובד

סמלים וסיסמאות

במועצת ה"חלוץ" בדנציג

 

איחוד

על האיחוד (במועצת "אחדות-העבודה")

תשובה למתוכחים

 

במערכה על זכות העבודה

יום פתח-תקוה

מעשה פתח-תקוה וערכו

גלו את הלוט

תשובה לה. ייבין

התחייבות אשר לא חייבה

 

עם תקנות "הכנסת"

עם תקנות ה"כנסת"

 

במשטר ה"קונסולידציה"

בא-כוחו של מי?

לחג העשור (ביום חג "החלוץ")

חבלי תנועה ושכרם

תעודה עלובה ומעליבה

בפני הנחשול

בכחשה אמיצת-לב

מידת ההגיון

למחרת ההחלטות

בעוכרי לשוננו

"הממשלה תעיין במצב"

נדבר גלויות

 

משוט

א. לזכר מוכר-ספרים יקר-המציאות; הוד שבגבורה; ואבדתם בגויים

ב. אחרי ועידה אחת; כיצד מנמקים

ג. "מדוע אין הנוער שלנו (ברוסיה) קורא ספרות אידיש?"

ד. "דלגטים"; הקיימת ארץ-ישראל בגיאוגרפיה הישראלית? מאותות הזמן

 

דברים

מתקופת המדורים הקודמים שלא נכללו בהם

עדות בישראל

קרל נטר

על הקיבוץ הארצי

לבואו של יהודה קופמן

לבואו של מוצקין

ר' אבא

אחדות שבשניות

העתונות היהודית ו"השבוע העברי"

אזכרה שנתאחרה (על י.ל. ברגר)

קתדרת המריבה

הלנו או לצרינו

ל"הבימה"

על ספסל הנאשמים

 

מילואים

על המבוכה

לשאלות הכיוון החינוכי בעבודתנו

הערות

 

כרך ד'

 

עם עצמנוּ

 אחרי עשׂרים שנה (בּמוֹעצת "אחדוּת-העבוֹדה" לעניני המוֹשבה, שבט תרפ"ט)

מגיני תל-חי בּחייהם וּבמוֹתם  

נס העליה השניה       

פּתיחה ל"ילקוּט אחדוּת-העבוֹדה", כּרך א׳

עשׂר שנוֹת "אחדוּת-העבוֹדה"

 

בּישוּב וּבציוֹנוּת

לדברי הנציב  

מוֹשב בּרלין ב' (לישיבת הועד הפּוֹעל הציוֹני).

עשׂוֹר ל"הבּימה"                          

עם גאוּלת מפרץ חיפה

בּמלחמת הבּחירוֹת לעיריית תל-אביב

לאחר המערכה         

פּשר הנאוּם    

הסַנבּלַטיוּת הקוֹמאִינטרנית    

שביתת המוֹרים        

מהוּ הלקח לציבּוּר הבּוֹחרים בּתל-אביב

וֶטוֹ     

ערב הפּתיחה של הקוֹנגרס הששה-עשׂר

בּקוֹנגרס הששה-עשׂר 

וגשם?

                                   

מאוֹרעוֹת תרפ"ט וּלאחריהם

לאחר שתיקה מאוֹנס  

ממצוֹר לבצרוֹן

בּמסיבּת-פּרידה לאֵבּ. כּהן      

גדוּד העבוֹדה בּקו האיחוּד      

בּועידת "פּוֹעלי-ציוֹן" בּגרמניה

מוּל פּני הגזירה

להערכת "מפעל-האלף"

בּיוֹם "דבר"

כ׳ בּתמוּז (תר"צ)      

קבּלת פּנים למשלחת הפּוֹעלים מאמריקה      

פּוּלמוֹס וַייטשפּל        

בּמערכה        

מעוֹללוֹת אחד-העם      

בּאסיפת הנבחרים לכנסת ישׂראל

לשאלוֹת המשטר המדיני בּארץ

 

העברת החינוּך לכנסת ישׂראל

העברת החינוּך לרשוּת הכּנסת (הרצאה בּאסיפת הנבחרים)

תשוּבה לויכּוּח

 

בּהסתדרוּת

בּמוֹעצת הנוֹער העוֹבד

על הלשכּה המשוּתפת

בּועידה הרביעית של ההסתדרוּת החקלאית:

פּתיחה

על העבוֹדה העברית בּמוֹשבה

 

נגד הרביזיוֹניזם

בּקוֹנגרס השבעה-עשׂר (בּויכּוּח על הגדרת המטרה הסוֹפית)

בּפני עוּבדת המִפקד   

בּאסיפת הנבחרים     

 

אישים

מ"בּני משה" עד "אחדוּת-העבוֹדה" (על אז׳׳ר)        

ללא התגלוּת (אליעזר שיין)   

עשׂר שנים לפטירתוֹ של א. ד.  גוֹרדוֹן

חיים חיסין

א. ליטוין (למלאוֹת לוֹ שבעים שנה)

נח שפּירא

 

דברים (שלא נשתלבוּ בּפּרקים הקוֹדמים)

לבוֹא הנשׂיא   

איש הקרן הקימת      

נעמוֹד על נפשוֹתינוּ    

כּלפּי פּנים      

האב וּבנוֹ       

פּתיחה ל"ילקוּט אחדוּת-העבוֹדה", כּרך ב׳

 

מילוּאים

על עניני השעה        

מזלה של חיבּת-ציוֹן   

אוֹצר בּלוּם    

הערוֹת

 

כרך ה'

 

הרמת דגל המדינה היהוּדית

מה בּפינוּ ליוֹם מחר? (כּסליו תש"א)

מה לפנים?

תשוּבה לד"ר י. ל. מַגנס

גלגוּלים ודיבּוּקים

מוֹרי הדוֹר אוֹ בּני מרוֹז

אל יהדוּת רוּסיה

בּועידה החמישית של ההסתדרוּת

קצת חשבּוֹנוֹת

לחרדה ציוֹנית

גילוּי רצוֹנה של התנוּעה הציוֹנית

 

צבא עברי

בּועידת המתנדבים העברים

אחדוּת חיילינוּ

בּרכה למתנדבים

 

בּהסתדרוּת וּבמפלגה

הוֹצאת הספרים של ההסתדרוּת        

בּשוּלי דברים (בירח העיוּן, ניסן תש"א)

שׂיחה ראשוֹנה:  התנצלוּת. – אוּד מוּצל מאש. – פּחד המקוֹר. – חינוּך "אחיד". – על כּמה הגדרוֹת. – בּמה נפתחה ועידת חיפה? – התבּוֹננוּת בּאָפיה של תנוּעה. – המזיגה. – המוּתר להסתדרוּת פּוֹעלים לעסוֹק בעליה? – פדרליזם. – היוֹם יוֹם והחזוֹן. – איחוּדנוּ, מה השׂיג וּמה לא השׂיג? – האם המעמד סוֹתר את העם? – חישוּק אוֹ מנוֹף? – הרשאית ההסתדרוּת לחנך נוֹער? – בּטרם נחרבה הגוֹלה

 

שׂיחה שניה:  בּין ההסתדרוּת לחבריה. – קבּלת עוֹל מרצוֹן. – התכּבּדוּת בּקלוֹן הרבּים. – למי מוֹנוֹפּוֹלין על "אַוַנגרדיוּת"? – אוֹבּסטרוּקציוֹניזם. – העוֹבד ההסתדרוֹתי. – חילוּפין. – "העוֹבד הטכני". – מלחמה בּשחיתוּת, בּכל שחיתוּת. – מידוֹת. – תיקוּן שאינוֹ תיקוּן. – אין לחייב על "טוּב טעם". – "תלוּת בּציבּוּר". – "אוירה".

בּוַעדת הששה

איגרת לבּוֹחרים        

לאן פּנינוּ?

על פּי תהוֹם (בּועידת מפלגת פּוֹעלי ארץ ישׂראל בּכפר ויתקין)        

 

עם הנוֹער

ההסתדרוּת והנוֹער

בּועידה הרביעית של הנוֹער העוֹבד

 

אישים

אחרוֹן הראשוֹנים (מ. אוּסישקין)

בּחַבלי אדם (על אליעזר יפה)

 

הקדמוֹת

עם הספר (ל"ספר הגבוּרה")

מדברי הפּתיחה (ל"מעשׂים וּמגמוֹת")

 

מילוּאים

הציוֹנוּת כּתנוּעת הגשמה

בפני חיילים

דרכּי לארץ

בּילדוּתי בּבית אבּא. – קשרים ראשוֹנים עם ארץ ישׂראל;  מדריך מאת א. מ. לוּנץ;  אַלבּוֹם פּרחים מארץ ישׂראל מאת זאב יעבּץ;  פּוֹעל מארץ ישׂראל. – מחינוּך עברי אל הספרוּת הרוּסית;  המגע עם עוֹלם הסוֹציאליזם;  דפוּס בּלתי לגלי של ה"בּונד" בּחצר זקני;  חיפּוּש וּמאסרים;  הכּרתי הציוֹנית מתגבּרת בּי. – המחשבה הציוֹנית לגוָניה:  אחד העמיוּת, אוּגַנדה, "ציוֹני ציוֹן. – בּמפלגה ה"ציוֹנית סוֹציאליסטית" (ס.ס.). – אידיש ועברית;  החלטה לנסוֹע לארץ ישׂראל. – זָרוּת לספרוּת עברית וּלתרבּוּת עברית בּחוּגי המפלגוֹת. – בּנדוּדים לשם הכשרה לעבוֹדה גוּפנית;  הפּוֹעל העברי בּארץ ישׂראל בּספרוּת הארץ ישׂראלית:  "הפּוֹעל הצעיר", "העוֹמר";  ע. ד. גוֹרדוֹן, מ. וילקנסקי, ש. י. עגנוֹן. – הכנוֹת לעליה;  מטען נפשי לארץ ישׂראל:  דמוּת יהוּדי טהוֹר, ניסן פּלוֹטקין. – בּדרך לארץ, בּאוֹדיסה, בּאניה, פּגישה עם בּני לויה;  אִכּר זקן מגדרה, יעקב שַכֶבִיץ'. – יוֹמי הראשון בארץ.

 

הערוֹת

 

כרך ו'

 

הוֹן מעמדי והוֹן לאוּמי

בּמה נקדם את ההתישבוּת העוֹבדת (בּועידה השניה של מפלגת פּוֹעלי ארץ-ישׂראל, חשון תרצ"ג)

המפעל המרכּזי בשעה זוֹ

"ניר", חברת התישבוּת העוֹבדים

עם התכּנס הועידה הרביעית של ההסתדרוּת

בּועידה הרביעית: בּויכּוּח הכּללי

לקראת פּעוּלה משקית-תכניתית (הרצאה בּועידה)

תשוּבה לדברי חברים

 

אֵבל אַרלוֹזוֹרוֹב

אחים בּכאב

אחרי מיטתוֹ

בּיוֹם השבעה

ויכּוּח מאוֹנס

אַזכּרה בּקוֹנגרס השמוֹנה-עשׂר

פּתיחה יפה!

 

בּציוֹנוּת

הציוֹנוּת חייבת תשוּבה (להצלת יהדוּת גרמניה)

היש מפלט מהתפּוֹררוּת התנוּעה הציוֹנית?

בּקוֹנגרס השמוֹנה-עשׂר

ירים הפּוֹעל את קרן הקרנוֹת!

בועד הפּוֹעל הציוֹני

נגד מדיניוּת העליה והעבוֹדה של הממשלה

ההסתדרוּת למפעל אוּסישקין

 

בהסתדרות

עם חוֹדש ההסתדרוּת

בּועידה הרביעית של ההסתדרוּת, המוֹשב השני (בּויכּוּח הכּללי)

עבוֹדתנוּ התרבּוּתית (בּועידה הרביעית)

פּעוּלתנוּ בּקרב הנוֹער

תשוּבה לויכּוּח

דין השיתוּף הלאוּמי מהוּ?

גוֹרל העבוֹדה העברית בּימים אלה (מתמוֹטט היסוֹד – שתיל בּיל"וּ הנעקר – מדוּע אני רוֹאה שחוֹרוֹת? – נישוּל הישוּב העברי מעמדוֹתיו – החקלאות המתרוֹקנת מעוֹבדיה – מן הכּפר אל העיר – מה גוֹרם חוֹסר העליה? – מצוּקתוֹ של הפּרדסן הנאמן – בּעקבוֹת האבוֹת – החידוּש שבּימים האלה: נישוּל הפּוֹעל העברי – מדיניוּת העבוֹדה של הממשלה – ענין המשמרת מהוּ? – אין לנוּ סכסוּך עם הפּוֹעל הערבי – יד התאחדוּת האִכּרים בּאמצע – שלוֹם אוֹ סכּנה לשלוֹם? – השוּתפים לפּוֹעל בּמלחמה – חילוּפי צוּרוֹת בּמלחמה לעבוֹדה עברית – ארץ-ישׂראל היא קליפוֹרניה בּשביל כּל המזרח – נחלתנוּ נהפּכת לזרים – למה עליה, אם יש מוֹצא בּלעדיה? – הצעוֹת להחלטה – שנת-עבוֹדה לבוֹגרי בּתי-הספר! – נַתאים בּנין לחקלאוּת – בּאין עבוֹדה אין מוֹלדת)

 

אֵבל בּיאליק

בּלי בּיאליק

אֵבל יחיד

 

עם הנוֹער

הסתדרוּת העוֹבדים (בּכינוּס הנוֹער העוֹבד)

צבא העבוֹדה

בּעקבוֹת הנוֹער בּגוֹלה

הרצל לדוֹר (כ' בּתמוּז תרצ"ד)

חוּרבּן וּתלישוּת

במבחן (שיחות עם מדריכים):

הדרכת המדריכים – "הלכה" ו"אגדה" בּתנוּעת הנוֹער – הציוֹנוּת הסוֹציאליסטית – שיתוּף בּין-מעמדי – מקוֹרוֹת לא-אכזב – על סרסרוּת הדוֹגלת בּמהפּכה – דיו השויוֹן המזוּיף – קוּשיוֹת על עבוֹדה עברית – דרכי מלחמתנוּ בּפאשיזם – דרך הקוֹנסטרוּקטיביזם המַהפּכני

 

מילוּאים

יחסה של תנוּעת הפּוֹעלים אל הדת

 

הערוֹת

 

כרך ז'

 

לשאלוֹת הסכּמי-עבוֹדה

 

בּחינת דרכים וּמוּשׂגים (על הסכּם-עבוֹדה עם התאחדוּת האִכּרים הלאוּמיים.  אב תרצ"ד)

ליוֹם ההכרעה בּמשאל (על הסכּם-העבוֹדה עם הרביזיוֹניסטים)

עצבּוֹ ואִיוּמיו של מר מ. מ.

 

אחריוּת ציוֹנית

בּועד הפּוֹעל הציוֹני בּירוּשלים (אדר ב' תרצ"ה)

תכנה של המערכה

אדמה לאוּמית ועבוֹדה עברית

לבדק הבּית הציוֹני (בּקוֹנגרס התשעה-עשׂר:  בּמה עסוּקה אוֹפּוֹזיציה אצלנוּ – לקח יהדוּת רוּסיה אזהרה לנוּ – "אפּוֹטרוֹפּסוּת" של גרוֹסמן לתעשׂיה מה טיבה? – טכסיס ישן:  משבּחים את השליח וּמלעיזים על שוֹלחיו – אחדוּת, אך לא בּמחיר נפשה של הציוֹנוּת – הזוֹרע פּירוּד בּין פּוֹעלים חוֹטא לציוֹנוּת – איזהוּ מקוֹמם של הפּוֹעלים הציוֹנים הכּלליים? – איחוּד וּפירוּד בּחינוּך – "חטאם" של המאוּרגנים ו"הבה נתחַכּמה" של חסרי-האִרגוּן – על הספסרוּת ועל עזיבת הכּפר – עמדה מאוּחדת כּלפּי "המוֹעצה המחוֹקקת" – עת לבצע את המלוה הלאוּמי – בּין התביעוֹת:  תחנת מחקר כּלכּלית – מוֹסד לביקוֹרת – קרן כּללית לחוֹסר-עבוֹדה – קוֹאליציה, אך לא בּאכּסקוּטיבה בּלבד – תנאים להרחבת הקוֹאַליציה – מה הציוֹנוּת דוֹרשת היוֹם מן העם היהוּדי – "מכנס האדמה העברית")

ההסתדרוּת הציוֹנית נתבּעת לפעוּלה תרבּוּתית (שם)

 

מן העבר

הנדיב הידוּע וּמפעל חייו

תאריך

חוּליה ראשוֹנה בּשרשרת

קוֹדמי-קוֹדמינוּ

שמריהוּ לוין איננוּ

אוֹרח חייו

 

 

בּהסתדרוּת

בּמוֹעצת חבר הקבוּצוֹת

מכתב לחברי בּדגניה

על מוֹסדוֹת החינוּך של העוֹבדים

דיסוֹנַנס

כּוֹחוֹ של אנטי-איצי-מאיר'יזם

מתי משתוֹקק בּעל-בּית לחוּקת-עבוֹדה לאוּמית?

יתבּררוּ ויתלבּנוּ דברינוּ (בּכינוּס סיעת הנוֹער הציוֹני הכללי בּהסתדרוּת, חשוָן תרצ"ו:  "חזוֹנכם" ו"חזוֹננוּ" – "ציוֹנוּת בּלי לוַאי" – מרוּת לאוּמית – "טמיעה ו"עצמאוּת" – לבנוֹת וּלהיבּנוֹת)

התוֹכן הישוּבי והציוֹני של הבּחירוֹת בּתל-אביב

על העיקר בּשעה זוֹ

אַל נמתין, נעשׂה – וּנחייב את זוּלתנוּ

על בּעלי-קמיעוֹת מימין

זאב אוֹרבּך

ערעוּרים על המצב הקיים.

 

דברים (שלא נשתלבוּ בּפּרקים הקוֹדמים)

 

בּענין מס-הכנסה

ממוֹנם של ישׂראל

קבּלת פּנים לויקטוֹר צ'רנוֹב

קרל קאוּטסקי – בּן שמוֹנים

הכהגנתה?

למקרא התלוּנוֹת

בּועידת הסטוּדנטים העברים

בּעניני האוּניברסיטה

שעבּוּד לפּלח וּמוֹקש להתישבוּת העברית – בּמקוֹם פּיתוּח

 

מילוּאים

על הסכּם-עבוֹדה עם הרביזיוֹניסטים

בּקיעים בּגרעין החלוּצי של תנוּעת הפּוֹעלים הארץ-ישׂראלית

משוּט בּתפוּצוֹת הגוֹלה

הליכה לכּפר

בּתערוּכת העתוֹנוּת

המשמקת החדשה של העתוֹנוּת העברית:  עתוֹנוּת הפּוֹעלים הארץ-ישׂראלית

בּמסיבּת חג-העשׂוֹר של "דבר"

בּין "דבר" לקוֹראיו

 

הערוֹת

 

כרך ח'

 

מאוֹרעוֹת תרצ"ו

 

אל מוּל פּני המערכה ("וכל הארץ לי גרדוֹם" – נגד פּוֹרעים גוּפניים וּפוֹרעים רוּחניים – מיטב דמנוּ – זעקת השׂדה – "שיטת" השלטוֹן – מי הביא בּגבוּלנוּ את המדבּר? – מרד בּאהדת הרדיוֹ הממשלתי – הבּרית המשוּלשת – "עבדוּת בּתוֹך מהפּכה" – אנוּסי ישׂראל בּססס"ר – התרוּפה הגוֹאלת – כּוֹחנוּ הגנוּז אתנוּ – אל תבטחוּ בּנציבים – אנחנוּ החוֹמה)

ישׂראל בּן-יהוּדה

מקדשי-"החירוּת" וּמחללי-קברים

בּמצוֹר

יוֹם הרצל

אנוּ לא נוַתר

בּלוַית משה בּילינסוֹן

בּאין בּילינסוֹן

צוֹפה לבית ישׂראל

מגילת העינוּיים של הלשוֹן העברית

מלכי ערב

אידיליה פּלשׂתינאית מקוֹרית

עדוּת לדוֹר

 

בּהסתדרוּת וּבמפלגה

תביעה (עם משלחת פּוֹעלי אמריקה)

בּשוּלי משפּט אחד

על מה אנוּ מפוּלגים? (ההתחרוּת בּהבטחוֹת – הקבּלנוּת ההסתדרוּתית – "אִרגוּן מקצוֹעי" – אילוּ היינוּ נשמעים ל"פוֹעלי ציוֹן" שׂמאל – דגל הפּרישה – פּיצוּל אוֹ ליכּוּד? – האחדוּת שבּמעשׂה חניתה – בּיקוֹרת אוֹ שיקוּצים – נהרוֹס את החַיץ)

חזוּת קשה

חבלי איחוּד וּשלבּי איחוּד

 

אישים

אוּשפיז הדורות (נ.  סוֹקוֹלוֹב) 

מכאוֹב הסוֹפר (ז.  אפשטיין)

על מבשׂר העליה וההתישבוּת העוֹבדת (י.  ויתקין)

על קברוֹ של אלכּסנדר זייד

 

דברים (שלא נשתלבוּ בּפּרקים הקוֹדמים):

חינוּך וקרקע  

מזמוֹר שיר ידידוּת

 

מילוּאים

לתכנה של התנוּעה הלאוּמית הערבית; הגוֹרם האנגלי

הבלָגה והתגוֹננוּת

לבירוּר מצבנוּ המדיני 

לעלית הקיבּוּץ "בּתלם" לעין-גב

לאחד בּמאי 1938

 

הערות (כּוֹללוֹת בּין השאר:  מכתב לועדה המלכוּתית בּדבר חלוּקת אדמוֹת בּית-שאן לערבים; פּרשת בּית-אלפא ורמת-יוֹחנן)   

 

 

כרך ט'

 

נוֹכח הבּגידה של ממשלת המנדט

לֹא עת פּתרוֹנוֹת – עת להיאָבק

(בּועד הפּוֹעל הציוֹני.  חשוָן תרצ"ט, נוֹבמבּר 1938)

בּימי מינכן

ועידה לשם מה?

לאחר לוֹנדוֹן

בּשנת היוֹבל הזאת (בּאחד בּמאי 1939)

בּקוֹנגרס הציוֹני העשׂרים ואחד

(כּל עוֹד לא הרעים הרעם – האוּמנם בּדרכּנוּ הישנה בּלבד? – ויהי נשקך טהוֹר – מה פּעלנוּ בּכוֹח ההבלגה – התנוונוּת בּתוֹך טרוֹר – ניגוּדים שנתישנוּ – עליה "אי-חוּקית" מהי – תפילת הים המוֹדרנית – הפּליט היהוּדי בּראש המערכה – מי עוֹשׂה אוֹתנוּ עבריינים – למצב הפּנימי – לבדק הבּית)

 

בּראשית מלחמת-העוֹלם

עם גזירת הקרקע

בּהתקרב החזית

בּגבּנוּ אל הקיר

 

לאיחוּד התנוּעה הקיבּוּצית

מוּל קיר (בּ"יוֹם הפּעילים" של הקיבּוּץ המאוּחד)

בּמוֹעצת נען

בּמוֹעצת דגניה

 

לאיחוּד עם "השוֹמר הצעיר"

למען דעת

גם בּשׂחוֹק יכאב לב

 

עם מדריכי נוֹער

בּזכוּת המבוּכה וּבגנוּת הטיח

 

אישים

בּן שגלה

נחמיה דה-לימה

יעקב זאב לצקי-בּרתוֹלדי

דברי פּרידה מעם דוֹב הוֹז

אוֹטוֹ רוֹזנבּאוּם

 

דברים (שלא נשתלבוּ בּפּרקים הקוֹדמים)

בּרכה ל"רביבים"

חג גבעת-השלוֹשה

יצירתנוּ נמדדת אך בּאמת-מידה של חזוֹן

 

מילוּאים

המצב המדיני

בּחגה של הקרן הקימת

ספר המַעל נתפּרסם – וּמה עתה?

דברים בּשׂיחת חברים בּכנרת

הישוּב בּמלחמה והמלחמה בּישוּב

עם הגירוּש למאוּריציוּס

 

הערוֹת

 

 

כרך י'

 

מבוֹאוֹת לספרים

 

האחד בּמערכה – לכתבי נחמן סירקין

 

פּרק ראשוֹן     בּגווֹע חזוֹן      

פּרק שני        נַח'קה המטוֹרף

פּרק שלישי     משנה ראשוֹנה

פּרק רביעי      "מדינת יהוּדים סוֹציאליסטית"

פּרק חמישי     בּאין בּימה     

פּרק ששי       אידיש ועברית

פּרק שביעי     "קוֹל־קוֹרא"   

פּרק שמיני      "חירוּת"

פּרק תשיעי     "ההמוֹן"

פּרק עשׂירי     "השחר"

 

בין אדם לחבריו – עם כּינוּס זכרוֹנוֹתיו של א. ליֶסין

 

עם הכּרך הראשוֹן – לכתבי מ. בּילינסוֹן

 

מאמר ראשוֹן   אדם עם פּנס  

מאמר שני      הבּית והעוֹלם 

 

על רוּפּין       לספרוֹ "פּרקי חיי"     

 

בּן־עם־קשה־עוֹרף    לכתבי ש. לביא        

 

 

פּתיחוֹת קצרוֹת

 

בּפּתח לקוֹבץ "בּמלחמה וּלאחריה"   

 

מאת ההוֹצאה לחוֹברת "על חידוּש האינטרנַציוֹנַל"  

 

לספר "היהוּדים בּרוּסיה הסוֹביטית"         מאת י. לשצ'ינסקי     

 

מאת ההוֹצאה ל"ארץ־ישׂראל ותוֹלדוֹתיה" מאת ג. קרסל     

 

הערוֹת          

 

כרך י"א

 

מבוֹאוֹת לספרים

 

מאת עוֹרך הכּתבים – ש. יבנאלי

 

פּרק ראשוֹן

להכּרת עצמנוּ – התפּתחוּת בּלתי-צפוּיה מראש בּתנוּעת הפּוֹעלים בּאירוֹפּה בּראשית המאה העשׂרים:  חילוּקי-דעוֹת לאחר תקוּפה קוֹדמת של איחוּדים;  עליית הפאשיזם לאחר סערה מַהפּכנית – סקירה על דרכּה של תנוּעת הפּוֹעלים העברית בּארץ-ישׂראל:  הבּעיוֹת הראשוֹנוֹת – עבוֹדה עברית, עבוֹדה ערבית.

פּרק שני

בּעית השמירה העברית – בּעית החוֹמר האנוֹשי המתאים לכיבּוּש העבוֹדה:  "פּוֹעל טבעי" אוֹ "פּוֹעל אידיאַליסטי" – היאָבקוּתוֹ של הפּוֹעל בּישוּב על הדיבּוּר העברי – התנגדוּתוֹ לתמיכה – שאלוֹת עבוֹדת האשה – שאלוֹת המשפחה – רעיוֹן ההתישבוּת העוֹבדת – רעיוֹן ההסתדרוּת – מוֹצאה הסוֹציאלי והחברתי של העליה השניה – השפּעת הבּית היהוּדי – מימי ילדוּתוֹ של י. בּן-צבי, של בּ. בּרוּכוֹב – הסיפּוּר "לאָן" מאת מ. ז. פּייאֶרבּרג מַפתח להבנת העליה השניה.

פּרק שלישי

השפּעת התנ"ך – השפּעת הספרוּת העברית:  א. מַאפּוּ, "שירת הזמיר" מאת בּוּקי בּן יגלי – ז. יעבּץ – בּיאליק – "בּשדה" – פּרעוֹת קישינוֹב – הגנה – מעשׂי נקמה יהוּדית:  פּינחס דשבסקי, הירש לקרט – חזוֹן התקוֹממוּת יהוּדית – שנוֹת הוֹפעתוֹ של הרצל.

פּרק רביעי

הצעת אוּגַנדה – טריטוֹריאַליזם – השפּעוֹת חיצוֹניוֹת בּהיסטוֹריה היהוּדית:  היונוּת, בּתקוּפת הפּריחה בּספרד, בּמאה התשע-עשׂרה – המַהפּכנוּת הרוּסית – הדֶקבּריסטים, הֶרצן, "נַרוֹדנַיָה ווֹליה" – הסוֹציאליזם היהוּדי המתבּוֹלל – הוֹפעת ה"בּוּנד".

פּרק חמישי

ה"בּוּנד" בּרחוב היהוּדי – "מלחמת-מעמדוֹת לפי גירסת ה"בּוּנד" – יחסוֹ לשאלת ההגירה.

פּרק ששי

אַנטיציוֹנוּת פּוֹעלית – אַנטיציוֹנוּת בּתקוּפוֹת שוֹנוֹת וּבחוּגים שוֹנים – פּילוֹן האלכּסַנדרוֹני – הרב שמשוֹן רפאל הירש – פּינחס (פֵּבֶל) אקסלרוֹד – חיים ז'יטלוֹבסקי – אברהם ליֶסין – נימוּקים נגד הציוֹנוּת – האַנטיציוֹנוּת של ה"בּוּנד" – נסיוֹנוֹת לשתף את היסוֹד הציוֹני עם היסוֹד הסוֹציאליסטי – משה מינץ, אברהם אַמשׂטרדם – נחמן סירקין – התנגדוּתוֹ של ה"בּוּנד" לכך.

פּרק שביעי

מלחמה מרה בּין ה"בּוּנד" והזרמים הציוֹניים – אחד השירים הנפוֹצים של ה"בּוּנד":  "משיח ויהדוּת מתוּ, משיח חדש בּא לעוֹלם" – ש.  אנ-סקי – שמוּאל זיגלבּוֹים – התנגדוּת ה"בּוּנד" לאחדוּת ההגנה – בּשעה שסוֹציאליסטים של עמים מדוּכּאים אחרים בּרוּסיה רצוּ בּשחרוּרם הלאוּמי, חשב הסוֹציאליסט היהוּדי ששחרוּר העם היהוּדי סוֹתר את הענין הפּוֹעלי.

פּרק שמיני

הוֹפעתה של הציוֹנוּת הפּוֹעלית.

פּרק תשיעי

הציוֹנוּת והטריטוֹריאַליזם.

פּרק עשׂירי

בּדידוּתם של הנאמנים לארץ-ישׂראל שלא נגרפוּ בּזרם המַהפּכנוּת הרוּסית – ח. נ. בּיאליק נוֹתן בּיטוי לחוּרבּן הרוּחני של החיים היהוּדיים – "לבדי" – "על כּף ים מות" – "שיר אחרוֹן" מאת דויד שמעוֹנוֹביץ – י. ח. בּרנר – ראשוֹני העליה השניה:  קבוּצת "פּוֹעלי-ציוֹן" מהוֹמל.

פּרק אחד-עשׂר

גישתוֹ השלילית של הרצל לעליה לפני הצ'ארטר – ההנחה שאין הציוֹנוּת חייבת בּהגשמה אישית – "בּני-משה" – גלי העליוֹת הראשוֹנוֹת:  בּשנות 1882-1881– בּשנת  1887 – אחרי גירוּש מוֹסקבה בּשנת 1891 – אגוּדוֹת הפּוֹעלים הראשוֹנוֹת – מיכאל הלפּרין – ד"ר א. מזא"ה – אוֹסטשינסקי – א. חרלַפּ – יהוֹשע בּרזלי עוֹמד לימין הפּוֹעלים – מרכּז פּוֹעלים בּרחוֹבוֹת – עזרה הדדית.

פּרק שנים-עשׂר

העליה הראשוֹנה מגיעה עד מַשבּר – האַפּוֹטרוֹפּסוּת – "אחד-העם", ז. יעבּץ, א. ש.  הרשבּרג – עבוֹדה ערבית.

פּרק שלוֹשה-עשׂר

הפּגישה הטרגית בּין העליה הראשוֹנה והשניה – בּין פּוֹעלים לפוֹעלים – התהווּת המפלגוֹת "הפּוֹעל הצעיר" וּ"פוֹעלי-ציוֹן" – בּעית העבוֹדה העברית – בּעית העבוֹדה בּכּלכּלה היהוּדית בּגוֹלה – מכשוֹלים לחדירת הפּוֹעל היהוּדי לעבוֹדה בּארץ.

פּרק ארבּעה-עשׂר

חבלי כּיבּוּש-העבוֹדה – יאוּש ועזיבה – הליכה לגליל – ויכּוּח בּשאלוֹת התישבוּת של פּוֹעלים.

פּרק חמישה-עשׂר

יוסף ויתקין – כּרוּזוֹ לעליה – דרישתוֹ לפנות לדרך ההתישבוּת – א. ד. גוֹרדוֹן עוֹמד בּכל כּוֹחוֹ הנפשי נגד האַכזבוֹת והיאוּש – העמקת רעיוֹן העבוֹדה – אליעזר שוֹחט.

פּרק ששה-עשׂר

ראשית התישבוּת העוֹבדים – רעיוֹן הקבוּצה – מַניה וילבּוּשביץ-שוֹחט – "הקוֹלקטיב" בּסג'רה – רעיוֹן השמירה – חזוֹן קוֹממיוּת יהוּדית מדינית – יצירת כּוֹח יהוּדי – השפּעת מפלגת "פּוֹעלי-ציוֹן" על "הקוֹלקטיב", השפּעת מפלגת "הפּוֹעל הצעיר" על ראשוֹני הפּוֹעלים בּכנרת – אוּם-ג'וּני – נסיוֹנוֹת אִרגוּן כּלל הפּוֹעלים;  "החוֹרש" – ועידת פּוֹעלי הגליל – ועידת פּוֹעלי יהוּדה.

פּרק שבעה-עשׂר

הועידה השניה בּיהוּדה – השלישית – הרביעית.

פּרק שמוֹנה-עשׂר

"הועד המאוּחד של פּוֹעלי ארץ-ישׂראל" – המלחמה העוֹלמית הראשוֹנה – הועידה השביעית.

פּרק תשעה-עשׂר

ההתנדבוּת לגדוּד העברי הארץ-ישׂראלי – יסוּדה של "אחדוּת-העבוֹדה".

פּרק עשׂרים

יסוּד ההסתדרוּת – הקמת מפלגת פּוֹעלי ארץ-ישׂראל – משׂא-וּמתן עם "השוֹמר הצעיר" על איחוּד.

 

כרך י"ב

 

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

הקלידו:


·               אלונה פ'

·               רותי בראל

·               אסתר רשף

·               טלי לב

·               רחל זלינגר

·               רבקה לבני

·               צפורה ניצן

·               אורי קליינר

·               רות ששון

·               בנימין בן-ציוני

·               מאירה שר

·               ברוריה שרון

·               עליזה פרוכטמן

·               אירית חיל

·               יחזקאל קורנברג

·               אהד גלעדי

·               נילי אפשטיין

·               חנה טל

·               רותי לרנר

·               אילנה רונן

·               אביבה רוזובסקי

·               עמליה הרן

·               אמיר גולדשטיין

·               רחל חיון

·               עידן בסקין

·               צבי קונשטאט

·               יעקב לוינסקי

·               רבקה חן

·               שלומית אפל

·               ערן גרף

·               שולמית רפאלי

·               יעל זאבי

·               חווה ראוך-סטקלוב

·               תמר נ

·               גליה גזית

·               נורית רכס

·               רבקה קולבינגר

·               שיר טיבור

·               מיה קיסרי

·               דניאל פריש

·               נגה רובין

·               אודי יוליס

·               שרה ברקוביץ'

·               רנה כהנא

·               איילת צנקל

·               דוד בראון

·               בלהה ארגון

·               סוניה הרטמן

·               חננאל

·               ורדה שמש

·               יעל ריישר

·               דרור איל

·               חני סלע

·               ג"ס

·               רחל ויטנברג


 

הגיהו:

·               צחה וקנין

·               נורית רכס

·               עמינדב ברזילי

·               מלאכי שפר

·               אביבה רוסט

·               רחל ויטנברג

·               רינה רוזן

 

סרקו:

·               נאוה בת-צו"ר

·               הילה לוי

 

חשוב לנו שהטקסט יהא מדויק וחף משגיאות.

נשמח לקבל תיקונים (קטנים כגדולים) והערות, בדואר אלקטרוני:

editor@benyehuda.org

 [1] תכנו: רעיון האיחוד שעוררה "אחדות-העבודה" היה נחלתו של רוב ציבור הפועלים בארץ; התנגדותו של "הפועל הצעיר"; יחסה ההססני של העליה החלוצית בזמן ההוא. דרישתנו לכינוס ועידת פועלים כללית; הכרת הצורך בפשרה בינינו ובין "הפועל הצעיר"; מצע האיחוד שלנו בצורתו הכללית נתקבל בועידת-היסוד של ההסתדרות בחיפה; ציבור הפועלים בהמוניו נהר לועידה, מכוחו ומלחצו הושפעו הצירים לכונן את הסתדרותו. בועידת "אחדות-העבודה" כתום ועית ההסתדרות; ספיקות בצורך קיומה של "אחדות-העבודה" מעתה; י.ח. ברנר בועידה; כניסתם של "צעירי-ציון" ל"אחדות-העבודה" – נצחונה הפוליטי והמוסרי. "אחדות-העבודה" והאינטרנציונל; ה"ארבייטס-גמיינשפט" הוינאית. כוחה של העליה היהודית בארץ; פנים חדשות, ישובים חדשים; אוהלים וצריפים לאורך הכבישים. טיול עם י.ח. ברנר בכביש מגדל-טבריה-כנרת; עוד עשרים כבישים מעין זה – והכל כדאי; אחרי רצח ברנר במאורעות מאי; מה היה בשבילנו ברנר. עבודתה הפוליטית של "אחדות-העבודה" אחרי המאורעות.התמסרותם של חברינו להסתדרות ולהקמת מוסדותיה; מגמת ההסתדרות – יצירת קהלית העבודה העברית בארץ-ישראל.