מיכה יוסף ברדיצ'בסקי (בִּן-גוריון)

(1865–1921)

בפיתוח

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

פרוזה

מחוץ לתחום[1]

מערפילי הנוער

שבכתב ושבעל-פה

אוכמתא וחורתא

פת לחם

התגלות

בין השמשות

בדרך רחוקה

"גויים ואלוהיו"

באין תקוה

מעבר לנהר

בין הפטיש והסדן

לבדד

בלעדיה

מנחם

בבית אביה

מחנים

עורבא פרח

 

מעמק רפאים

סיפורי אהבה

החברה

שתי שנים ומחצה

זו בצד זו

השנים

השמועה

הזר

פרצופים

הביקור

יהונתן

בעד החלון

בעל הסיפור

קנאת אחים

בן-פשע

עשיר ועני

הסובב

העכבר

המנושק

מאיגרא רמה

המבוהל

 

בין החומות

בתחומה של עיר

משעבוד לגאולה

המהלכים והעומדים

הישנים והערים

שלוש מדרגות

בבטן אמם

הנסתר

השב

דין תורה

הצלי בהיכל

ארבעת האחים

מזה ומזה

פועל בטל

הליטאי

בעגלת-הברזל

במרחבי עיר

בית-קורש

אנשי-השדה

יעקב טירדין

שני יוסף

מכניסי אורחים

פסח

לחיצת הנעל

לפלטה

משנה המקום

המקנא

"אחינו אתה!"

שלמון היפה

נהרים

טוביה

שותפים

הבן האובד

נתן בן נתן

קרובים

לפני המחול

אל הרבי

ישעיהו

לקבר ישראל

אישים

מדרך אל דרך

העובד

"מגלה סוד"

ההלך

 

מאורעות ומעשים

סיפורי זיכרון

אויבי

אהבת נעורים

היציאה

הבריחה

עיירות

ההפסקה

לפלגות עיר או יחיד ורבים

הקדיש או שני רחוקים

הבודדים

יורדים ועולים

זאת הפעם

בינתיים

יום קיץ בסתו

"זכה בגורל"

בתים ומשפחות

בתים

ראשי אבות

ארבעה דורות

ה"שאלה"

צללים ואורות

פרה אדומה

ממקום למקום

המחיצה

מעל כסאו

מן המצר

השניים

לא בא אל החוף

שלום בית

עולם עובר

 

משני עולמות

סיפורי תוגה

קלונימוס ונעמי

נידויה של מתה

דור הולך

האיבה

צוררים

צללי-ערב

חג המוות

סיפורי כפר

בין החיים והמתים

הכיור האחרון

בעמק

קיץ וחורף

את קרבני

 

רומנים קצרים

בסתר רעם

בית תבנה

גרי רחוב

 

מרים [רומן]

 

צפונות ואגדות

מני קדם (הקדמה)

מסיפורי בראשית

דורות ראשונים

            מעשה בראשית

            מהאדם

            מהחי למינהו

            מלחמת אחים

            עולים ויורדים

            דור המבול

            דור ההפלגה

מימי האבות

            בני שם

            קרבן ופדות

            אהלי יעקב

משלושה מועדים

מימי משה

            אגדות וסיפורים

            ממצרים ומים סוף

            בשמי מרומים

            במדבר

            סילוק האור

מימי בית ראשון

            גיבורים וגואלים

            מאגדות דוד ושלמה

            אחרי ימי שלמה

            ירידה וחורבן

מימי בית שני

            בבל, פרס ויוָן

            סיפורי מעשה

            מסיפורי החורבן

מימי התלמוד

תקוה ופחד

גדולים ואנשי מעשה

סיפורים

בחייהם ובמותם

דרכים וארחות

עניני חכמה וחזון

 

הקדמה ל"אגדות עם"

מימי הבינים

הקדמה

דברי חזון

            במרחב

            מגאולה ופדות

            בני השבטים

            סיפורים שונים

ממיצר וממרחב

            מימי הגזירות

            אגדות ומעשים

            בדיה ומשל

מימי הקבלה והחסידות

משני עולמות

            ממשלת השטן

            נסים ונפלאות

            על המשיח

מסיפורי החסידים

            צדיקים וחסידים

            חזיונות ומעשים

 

מאמרים

דברי חזון

להערצת החסידות

        משנת החסידים

        יחודים

        לתורת האפס

מאמרות

        מחשבות

        אמרות

        חידות

        עוד חידות

על אם הדרך

        חזיונות-עם

        רחשי לב

שינוי ערכין

נתיבות

מחשבות

דרכים

הרהורים

ציונים

שאלות והערות

עם וארץ

בחומר וברוח

מימי המעשה

דברים עוברים

מבית ומחוץ

משני עברים

מאמר ראשון

מאמר שני

מאמר שלישי

מאמר רביעי

מאמר חמישי

מאמר ששי

דברי ספרות

על הפרק

למהות השירה

עניני לשון

בשעת נעילה

דור וסופריו

שלמה מימון ומשה הס

משה ליב לילינבלום

דויד פרישמן

נחום סוקולוב

שמעון ברנפלד

ראובן בן מרדכי בריינין

מרדכי עהרנפרייז

הלל צייטלין

בר טוביה

דוקטור קלוזנר

יובל ומחולות

דברי ביקורת

תורה ואגדה

ספרי דת

חסידות

פרי חזון

שירה ופרוזה

בספרות היפה

עוד בספרות היפה

תוך כדי קריאה

חוקים וספרים

לביקורת הקבלה והחסידות

תורות ומעשים

ערפלי קדם

מחוץ ומבית

לפנות ערב

פילוסופיה וחיים

חורב

קטעים

קינים

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

הקלידו:

·        שבע דהרי

·         דני מור

·        נורית לוינסון

·         דליה יעקבי

·        יעל הלר

·         נעה אופנהיים

·        רחל חיון

·         רבקה חן

·        דפנה פילובסקי

·         ברוריה שרון

·        ישעיהו ברוט

·         נעמי בן-חיים ראסל

·        חנה טל

·         דנה פז פרינס

·        אלה שפירא-כהנא

·         יעל ריישר

·        אלי דיין

·         עדי שטיין

·        נחום ונגרוב

·         אורנה אגמון בן-יהודה

·        משתמשי DP: white_cat, elitrou, hamlen, cow_2001, shmueld

·         מאירה שר

·        יעל זאבי

·         אהד גלעדי

 

הגיהו:

·         דני מור

·         נורית רכס

·         עמינדב ברזילי

חשוב לנו שהטקסט יהא מדויק וחף משגיאות.

נשמח לקבל תיקונים (קטנים כגדולים) והערות, בדואר אלקטרוני: asaf@benyehuda.org

 [1]  על קובץ הסיפורים "מחוץ לתחום":  הרשימות "שבכתב ובעל פה" ו"אוכמתא וחִורתא" נדפסו ב"אוצר הספרות" ונקבצו אחר כך בקובץ הסיפורים "מעירי הקטנה". בקובץ זה נדפסו גם "פת לחם" ו"התגלות". "בדרך רחוקה" ו"גויים ואלהיו" נדפסו ב"השלח" של אחד העם ונקבצו אחר כך בקובץ "מבית ומחוץ". בקובץ זה נדפסו גם יתר הסיפורים שבספר, מלבד "בין הפטיש והסדן" שנדפס במאסף "הזמן" (פטרבורג)  ובא אחר כך בקובץ "מעמד החיים", ו"מחניים" ו"עורבא פרח", שנדפסו כחוברות מיוחדות ב"ביבליותיקה העברית" של הוצאת "תושיה".