דוד בן-גוריון

(1886–1973)

בפיתוח

© כל הזכויות שמורות.  מותר לשימוש לקריאה, לימוד ומחקר בלבד, ואין לעשות ביצירות הללו שימוש מסחרי.

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

מאמרים, מסות, ועיון

אנחנו ושכנינו

דבר, תל אביב, תרצ"א 1931.

 

הקדמה

א.       לקראת העתיד (תמוז, תרע"ה)

עתידה המדיני של א"י.  שאיפתנו הסופית ודרישתנו מוועידת השלום.  א"י ותורכיה.  א"י והערבים.  הבסיס המוסרי של שאיפתנוּ.  מפעלנו וערכו המהפכני.  ערובות בין-לאומיות לזכות העליה, ההתיישׁבות וההנהגה העצמית.

 

ב.       לבירור מוצא הפלחים (קיץ, תרע"ז)

חלוקת אוכלוֹסי הארץ: בידוים, עירונים ופלחים.  הבדלי הגזע והלשון והדת.  האם בני ערב הם הפלחים?  הישוב החקלאי בארץ בימי כיבוש האישלם ולפניו.  התיאוריה ע"ד המוצא הכנעני של הפלחים.  האכרות היהודית לאחר החורבן – ועקבותיה בקרב הפלחים.

 

ג.       לתולדות הפלחים (אלול, תרע"ז)

א"י לאחר חורבן המדינה העברית.  ארץ בלי עם.  התפלגות תושבי הארץ לקייס וימן.  מלחמות הסיעות וסכסוכי הכפרים.  מרד הפלחים.  הגורמים ההיסטוריים שהפריעו בעד התלכדות הפלחים לחטיבה אחת.

 

ד.       זכויות היהודים וזולתם בא"י (שבט, תרע"ח)

מדינת היהודים ושמירת האינטרסים הערבים.  אפשרויות ההתיישבות וזכויות הפלחים והאריסים.  שלטון עצמי של העדות השונות.  שמירת הקיים ויצירת החדש.

 

ה.       גבולי ארצנו ואדמתה (א: אדר תרע"ח, ב: חורף תר"ף) 

א: א"י בימי תורכיה.  שאלת הגבולים –  פרובלימה פוליטית-ישובית.  הגבולים היעודים וההיסטוריים.  "פלשתינא זוטרתא" ו"פלשתינה רבתי".  היכן מסתיימת סוריה והיכן מתחילה ארץ היהודים.  עבר הירדן – חלק אורגני של א"י.  גבול המזרחי – מדבר סוריה.  גבול הדרום – אילת ומדבר סין.  ב: שטחה של הארץ וּחלוקת קרקעותיה.  האדמה המעובדת ושאינה מעובדת.  אדמות הממשלה.  חלוקת הקרקעות בין האפנדים והפלחים.  מדוע שממה הארץ.  האוצרות הטבעיים של הארץ.  תעודת ההתיישבות היהודית.

 

ו.        על הפלח ואדמתו (חורף תר"ף)

משקל הפלח בארץ.  קשריו את האדמה.  יחסנו לעובד האדמה הערבי ולזכויותיו.  הדאגה לאריסים.  עבודה עברית וערבית.

 

ז.        על גבולי א"י – תזכיר למפלגת העבודה (כסלו, תרפ"א)

אמנת סייקס-פיקו על חלוקת א"י.  א"י בתור יחידה כלכלית ומדינית.  מקורות המים בצפון ומזרח (ליטני, הירמוק והירדן כמקור הכוח העיקרי של הארץ.  חשיבות שדות חוורן בשביל כלכלתה של הארץ.  התנגדותנוּ לחלוקת א"י מתוך חשבונות אימפריאליסטיים.

 

ח.       יחסים עם שכנינו (אב תרפ"א)

הקשר ההיסטורי בין גאולתנו ובין שחרור העם הערבי.  פעולה משותפת בשדה הכלכלה והתרבות.  ארגון הפועל הערבי.  קשר בין משקי העובדים שׁלנו ובין הכפרים הערבים.

 

ט.       הפועל היהודי והערבי (טבת, תרפ"ב)

סידור פועלי הרכבת והדואר.  מלחמת הפועל העברי על זכות עבודתו במשק היהודי.  התחרות העבודה הערבית.  העבודה המעורבת במשקי המדינה.

 

י.        יחסנו אל הפועלים הערבים (שבט, תרפ"ג)

יסודות הארגון המשותף.  ההסתדרות הכללית והסתדרות פועלי הרכבת.  פעולות משותפות בעבר ובעתיד.

 

יא.      אל הפועלים הערבים (אדר, תרפ"ד)

איך נפגש הפועל היהודי את חברו הערבי.  איך יתכן קשר אמתי בינינו ובין הפועלים הערבים.  אינטרסים מעמדיים ואינטרסים לאומיים.  ארגון פועלי הרכבת היהודים והערבים וקשריהם את ההסתדרות הכללית.  שני הגורמים בגידול מעמד הפועלים הארצי-ישראלי: עלית פועלים יהודית וארגון הפועלים הערבים.

 

יב.      ברית עובדים בין-לאומית בא"י (אדר, תרפ"ד)

(הצעה לוועידת ההסתדרות)

ארגון בין-לאומי על יסוד חטיבות לאומיות.  חוג הפעולה של הארגון.  שוויון היהודים והערבים.  עזרה לעליה.  מלחמה מעמדית משותפת.

 

יג.      שאלת המשטר ויחסי שכנים (אייר, תרפ"ד)

מדוע אין להסכים להקמת פרלמנט?  הפועל היהודי והאפנדי הערבי.  זכות הערבים להגדרה עצמית – ולא לשלטון על הארץ.  תעודתנו בהרמת העובד הערבי.  ברית-עובדים בין-לאומית.

 

יד.      יסודות הארגון הבין-לאומי (טבת, תרפ"ה)

היסוד לארגון – שוויון ואבטונומיה של שתי חטיבות.  האינטרסים המיוחדים של הפועל היהודי: תרבות, עליה, התישבות.  "הארגון המשותף" ברכבת וההסתדרות הכללית.  מדוע אין למחוק את המלה "עברית" משם ההסתדרות?

 

טו.      מתוך הוויכוח (סתיו, תרפ"ה)

הטשטוש הציוני של "ברית שלום".  היש בארץ שאלה יהודית או שאלה ערבית.  "רוב" או "רבים".  שלטון עצמי או שלטון על אחרים.  צדק לאומי וצדק חברתי.  יחסנו לפועל ולפלח הערבי.

 

טז.      לדו"ח סמואל (תמוז, תרפ"ה)

סמואל היהודי וסמואל הנציב הבריטי.  האיש והשיטה.  קיפוח זכויותינו – במקום קיום המנדט.  הפוליטיקה הערבית של סמואל.  זכויות הפועל הערבי – וזכותנו אנו.  הפקרת עניינינו וענייני המוני העובדים הערבים.  החלפת רוב התושבים בקומץ בעלי אחוזות ובעלי משרות.  מלחמתנו הפוליטית – ודרך הבנה את שכנינו הערבים.

 

יז.       שני גורמים (אב, תרפ"ה)

הציונות פירושה בניין מדינה.  מי יקים את הרוב היהודי בארץ.  גורמים בין-לאומיים והמדיניות הציונית.  עלית מעמד הפועלים לשלטון והתעוררות עמי המזרח.  הפועל היהודי ו"השאלה הערבית".

 

יח.      הפועל העברי והערבי (חשוון, תרפ"ו)

מלחמת הפועל היהודי לפני עשרים שנה והיום.  כוחה של תנועתנו והשפעתה על הפועלים הערבים.  גילויים ראשונים של מלחמת המעמדות בקרב הישוב הערבי.  השביתות הערביות ביפו ובחיפה.  הסתירה המדומה בין מלחמתנו על זכות העבודה ובין עזרתנו לפועל הערבי.  אחריות הפועל העברי כלפי העם העברי וכלפי העובד הערבי.

 

יט.      אבטונומיה לאומית ויחסי שכנים (טבת, תרפ"ו)

השאלה הלאומית בא"י.  הבדלי הגזע, הדת והתרבות.  היתכן בארץ משפט ומשטר אחד לכל הארץ?  מה בין היהודים ובין שכניהם.  בסיס האבטונומיה היהודית – אישׁי או ארצי?  הקהילה בגולה והמושׁבה בא"י.  למה אנו שואפים בא"י?  נקודותינו הארציות.  סכנת הכפילות בסידור חיינו.  יחסנו לערבים.  בסיס ליחסים צודקים – לא על יסוד רוב ומיעוט.  הסטטוס האינטרנציונלי של הארץ.  שני חלקי הצהרת בלפור.  חבר הלאוּמים – ומעשינו בארץ.  יסודות סידורנו האבטונוֹמי.

 

כ.       היחסים עם הפועל הערבי (חשוון, תרפ"ז)

שותפות הגורל והמולדת את הפועל הערבי.  סכנת העבודה הזולה ותוצרתה לפועל ולמשק היהודי.  עתידנו במשק ההון הבין-לאומי.  סכנת העבודה הזולה מהארצות השכנות.  סולידריות בין-לאומית – חובה מוסרית ואינטרס חיוני.  יחסים בין שני ערכים שווים.

 

כא.     תשובה לווג'ווד (חשוון, תרפ"ז)

הכוח הציוויליזטורי והמדכא של האימפריה הבריטית.  שאלת העמים בא"י שונה משאלת העמים בארצות אחרות של האימפריה.  מדוע אנו נגד מסירת השלטון לתוֹשבי הארץ הנוכחיים. היעוד של הפועל העברי.  המשטר הבריטי ויחסו לעובד.

 

כב.     תשובה לאחמד חמדי (תמוּז, תרפ"ז)

שטנת האפנדים נגד הציונות.  תנועת הפועלים בארץ – פרי הציוֹנות.  הפועל העברי בתור כוח משחרר.

 

כג.      לשאלות השלטון העצמי (סיון, תרפ"ח)

(תזכיר לועידת פוֹעלי האימפריה הבריטית).

הערבים והיהודים בארץ.  מצבם הכלכלי.  התפתחות הארץ ותנועת הפוֹעלים היהודית.  הקיים והמתהווה בארץ זוּ.  השלטון העצמי וזכויות העם היהודי.  פיתוח מודרג של מוסדות השלטון העצמי.  הצעדים הראשונים – אבטונומיה מוניציפלית ולאומית.  שמירה על אינטרסי העובדים – הפועלים והפלחים.  היסודות הסוציאליים של מפעלנו הציוני בארץ.

 

כד.     שיחה (אלול, תרפ"ח)

הערך המוסרי של מפעלנו בארץ.  יחסנו לזכויות הערבים.  מדוע אנו מתנגדים לפרלמנט.  זכות הבעלות על ארץ מבחינה סוציאליסטית.  יחסנו לאימפריאליסמוס ולהתעוררות המזרח.  אנו מטרה לעצמה – ולא אמצעי.  הערכים האנושיים והסוציאליים של מפעלנו – ומסגרתה האובייקטיבית.

 

כה.     על הכותל והעיקר (חשוון, תרפ"ט)

אזהרה נגד פרובוקציה של מלחמה דתית.  אמונת ז'בוטינסקי בצדק האנגלי והתנגדותוֹ למו"מ עם הערבים.  הנוכל להתעלם מהעולם הערבי והמושלמי.  הסכנה בחידוד שאלת הכותל.

 

כו.      על מאורעות אב (אלול, תרפ"ט)

ערך ההגנה העצמית.  אחריות האדמיניסטרציה.  המרחק בין לונדון וירושלים.  הכרח בריאורגניזציה.  שאלת הבטחוֹן וחלקנו בכוחות ההגנה.  אשמת המופתי והוועד הפועל הערבי.  דאגה להשכנת שלום.  סכנת השוביניסמוס הרוויזיוניסטי.  משגה הישוב בענין הכותל.  הפקרות מפגיני "הברית" בתשעה באב.  עמידה על זכויותינו – והתחשבות עם זכויות זולתנו.  תשובתנו למאורעוֹת – ביצרון הישוב.

 

כז.      עבודה עברית או מעורבת במושבות (אלול, תרפ"ט)

מלחמתנו על עבודה עברית מלאה במושבה.  זכותנו לעבודה.  מה בין עליתנו לארץ ובין ההגירה לארצות אחרות.  העבודה הזולה – שוט נגד הפועל היהודי.  היש פתרון לשאלה בארגון משותף במושבה?  במה שונה תביעתנו לעבודה במשק היהודי ובמשק המדינה?

 

כח.     על בטחון הישוב ובצרונו (תשרי, תר"ץ)

שלוש תחנות בהגשמת הציונות: קוממיות ממלכתית, רוב יהודי, בטחון בכוחות עצמנו.  חריפותה האקטואלית של שאלת הבטחון.  יחסי הכוחות בשעה זו.  ההכרח בביצרון פנימי.  תוספת אנשים וקרקע.  ההסתדרות הציונית והסוכנות המורחבת.  הקהילות העבריות כתאי ארגון של העם לבנין הארץ.  הערכה לאומית ומפעל ישובי גדול.

 

כט.     בירורים (חשוון, תר"ץ)

האופי הדתי של השיסוי.  הסתה לחרם – והפלחים.  מה מקריאים בכפרים?  היש תנועה לאומית ערבית?  דבר הציונוּת לערבים.  הצורך בהכרה הדדית.

 

ל.       מתוך הוויכוח (חשון, תר"ץ)

מהו האני מאמין הציוני של "ברית שלום"?  האפשרי רוב יהודי בזמננו.  הנוסחה הדו-לאומית וחוסר תכנה.  מה בין שאלת העמים בקנדה ובא"י.  מה בין היהודים בין הערבים ביחסם לא"י.  מדוע אנו נגד מועצה מחוקקת.  נימוק יהודי, ערבי ווקונסטיטוציוני כללי.  מה הם השינויים הדרושים במשטר.

 

לא.     הנחות לקביעת משטר ממלכתי בא"י (חשוון, תר"ץ)

אקדמוּת כללית.  התפתחות השלטון בארץ ותמורותיו מבחינה יהודית וערבית.  המשטר בארץ במשך 10 השנים הקרובות: דימוקרטיה מוּניציפלית, אבטונומיה לאומית, ממשלה ארצית שׁל יהודים, ערבים ואנגלים במספר שווה, נציבוּת.  השינויים בתקוּפה ב'.  יסודות המשטר בארץ בגמר הבית הלאוּמי.

 

לב.     תזכיר לוועדת החקירה (כסלו, תר"ץ)

ערך ההסתדרות.  ציונות העבודה והתנועה החלוצית.  שיכבה עליונה או עם עובד.  המניע הלאומי והסוציאלי בתנועת הפועלים.  הגשמת הציונות והיחס לישוּב הערבי.  הקושי הערבי.  הבדלי רמת החיים בין היהודים והערבים.  מאמצי ההסתדרות להרמת מצב העובד הערבי.  הפרעות קומץ השליטים הערבים.  וועדת שכר העבודה.  מקור ההתנגדות לציונות.  כשלון ההסתה הלאומית.  גורם המאורעות – שיסוי דתי.  עמדת הממשׁלה.  חוּלשת היהודים בארץ.  זכות מולדתו.  המוצא: מילוּי המנדט – ביחס ליהודים ולערבים גם יחד.

 

לג.      דרכנו המדינית לאחר המאורעות (טבת, תר"ץ)

נוכח האמת.  תוצאות המאורעות – כלפי הערבים, כלפי דעת הקהל העולמית, כלפי היהוּדים.  הכרח בבירוּר השאלות הגדולות של הציונות.  מידת העליה – בכשרון הקליטה של הארץ או בכשרון היצירה של העם.  יחס בין מידות העליה ושיעור קומתו של הבית הלאוּמי.  שאלת הקרקע – הצורך בפתרונה הממלכתי בהסכם הערבים.  שאלת המשטר.  מדוע אנוּ מתנגדים לרביזיוניסמוס ולברית-שלום.  כמה זמן אפשר לקוות לעזרת אנגליה.  טענות הערבים.  בקורת המשטר הקיים.  קוי הסכם פוליטי.

 

לד.     שתי הערות לוויכוח הפוליטי (אייר, תר"ץ)

מיהו הכוח המכריע בא"י.  מי מפריע – פקידות או מציאות ערבית.  עמדה אמיצה כלפי ממשלת המנדט – והסכם פוליטי כלפי הערבים.

 

לה.     נוכח האמת (אייר, תר"ץ)

מאורעות אב והתקפות משרד המושבות.  וועדת שו ומשלחת סימפסון.  הכרזות וערכן.  "כללים זמניים" כלפי היהודים.  פוליטיקה מחושבת או תכסיסים זמניים.  העם היהודי כגורם מדיני.

 

לו.      מזרח ומערב (תמוז, תר"ץ)

שאלת הודו – ותנועת הפועלים.  התגוששות בין מזרח ומערב.  מלחמת דמים – או קואופרציה בין עמים משתחררים ומעמד הפועלים.

 

לז.      המדיניות החיצונית של העם העברי (תשרי, תרצ"א)

העם היהודי בתור נושא מדיניות ומשפט בין-לאומי.  מה נתן ומה לא נתן המנדט.  מרכז הכובד של מדיניותנו.  א"י – וארצות ערב.  היש בא"י שאלה "ערבית" או "יהודית".  שתי עובדות.  מדוע ברית-שלום מזיקה לרעיון השלום.  שלום רק מתוך אמת.  שליחות הפועל היהוּדי.  הגדרה עצמית ואדנות אינן היינו הך.  מדוע אנו שוללים זכות הבעלות של הערבים על הארץ.  זכותנו לעבודה וליצירה.  יחסנו למשטר המנדט.  שתי הפנים של השאלה הערבית.  סכנה – ויעוד.

 

לח.     ביהודה ובגליל (ניסן, תרע"ו)

(זכרונות)

יום ראשון בא"י.  בראשית העליה השניה.  חיי הפועל במושבות יהודה.  עבודה, קדחת, רעב.  תמונת גלות במסגרת המולדת.  יהודה וגליל.  סג'רה העובדת.  מלחמה על שמירה עברית.  כיבושים ראשונים – והתנגשויות ראשונות.  המרעה בלילות.  צ'רקס ויהודי.  "סדר" פועלים בסג'רה.  שוד בדרך.  גאולת הדם.  שׁני קרבנות.

 

משא השממה

נאום בכינוס "קול האדמה",  ירושלים,  י"ב תשרי תש"ו.

 

לקראת מדינה

מרכז מפלגת פועלי ארץ-ישראל, תל אביב, אוקטובר 1947.  דברים באסיפת הנבחרים,  ירושלים, י"ח בתשרי תש"ח – 2.10.1947

בַּמַּעֲרָכָה

מפלגת פועלי ארץ ישראל, תל אביב, תש"י, 1950.

 

כרך א

בפתח הספר / י' ארז

מאורעות 1936–1939

לא כדרכם דרכנו

לקח המאורעות

מה בין מאורעות אפריל 1936 למאורעות אבגוסט 1929

כשלון הממשלה

עם מתן הרשיון לפריקה בחוף תל-אביב

אל תיעזב הגולה לנפשה

ששת חודשי המאורעות

למען בטחוננו

סיכומה של מערכה

בחזית משולשת

 

עם הועדה המלכותית

עם מינויה של הועדה המלכותית

בשעה זו

נקדם פני הרעה

העדוּת בפני הועדה המלכותית

לקראת הקונגרס העשרים

הועדה המלכותית ומסקנותיה

 

אנו, שכנינו והאנגלים

על הסכם יהודי-ערבי בשעה זו (א-ב)

בשתי מערכות חמורות

שאלת הפַּריטי

לחשבוננו עם האנגלי

ענינינו המדיניים

בעקבות הויכוח

מזימת הכשלה

כלפי שכנינו

התקפת "רודפי-השלום"

 

מדינה יהודית או מנדט בריטי

חזון הניתן להגשמה

אגרת למועצת מפלגת פועלי ארץ-ישראל

בינתיים – נילחם על קיום המנדט בשלמותו

נאום בקונגרס הציוני העשרים

לפני ברירה חדשה

הליכות המדינה היהודית (א-ב)

משמעותה של החלטת הקונגרס

בשם התנועה

 

כרך ב

בצל המלחמה המתקרבת

עת לעשות

אגרת העליה

תפקידינו בשעה זו

לאחר הסגרת צ'כוסלובקיה

חזוּת קשה

"תחום-מושב" בארץ-ישראל

התקלסות

הרקע הבין-לאומי של בעייתנו

 

ועידת לונדון

לקראת יום-דין

הזדמנות להסכם?

דברים לבעל-הדברים

לא נתעלם מעצמנו

באזני נציגי המדינות הערביות והמשלחת הבריטית

מולדתנו – בזכות ובמשפט

ועידת לונדון

לאחר ועידת לונדון

 

הספר הלבן

ספר המעל

מכתב למפקד הצבאי הגנרל היינינג

תשובתנו ל"ספר הלבן"

במלוא כוחנו

קו

למלחמה ב"ספר הלבן"

נאום בקונגרס הכ"א

מכתב לנציב העליון על חוק-הקרקעות

לאחר פרסום חוק-הקרקעות

כעם הנלחם לחירותו

תשובה לדברי השליט

לנוכח המאבק

המדיניות הציונית

חוליה בשרשרת

על וינגייט

על העיקר

טירור או מאבק ציוני

 

כרך ג

במלחמת העולם השניה

עם פרוץ מלחמת העולם

חתירה לקראת מדינה יהודית

מדיניותנו בתקופת המלחמה

מצבנו המדיני בשעה זו

יחסינו עם הערבים בתקופת המלחמה

צבא יהודי

הגולה והישוב

מתיחות ציונית

מדיניות ציונית

התגייסותנו למלחמה

צבא יהודי

החזית שבמזרח הקרוב וארץ-ישראל

אל המצפון האנושי

צו תל-חי

על מדיניותנו הציונית

מדוע אאמין

אחרי החיפוש

למשטינים

חטיבה יהודית לוחמת

 

משא השממה

הדיג והים

 

ציווּיי המהפכה היהודית

דרך "החלוץ" בגולה

עם ואדמתו – עם ומדינתו

הפעלת כוחות

 

התגוננותנו

שלוש חזיתות

 

כרך ד

יעודי הציוניות בשעה זו

מבחן הביצוע (בועידת בילטמור)

תכנית פעולה ציונית ויהדות אמריקה

שליחות ודרך

"תכנית בילטמור" ומתנגדיה

המדיניות הציונית ופועלי ארץ-ישראל

על שתים יצא הקצף

לקראת ההכרעה

מהרצל ועד היום

גורם הזמן בציונות

אין עתיד לנו בלי מדינה

 

בעבודה ובהגנה

עם עובד, תל אביב, 1951?

הפועל העברי והסתדרותו

תרבות וחינוך, תל אביב 1964

חזון ודרך

מפלגת פועלי ארץ ישראל, תל אביב 1953.

ייחוד וייעוד

מערכות, תל אביב 1971

כתבים ראשונים

תל אביב, תשכ"ב 1962

 

דבר המלבה"ד [יהודה ארז]

בימים ההם

מדברנא דאומתיא או פקיד דתי?

מעשה קלון  – מתוך "האחדות" מספר 1, תמוז תר"ע.

כפר סבא – מתוך "האחדות" מספר 2, אב תר"ע.

עין-גנים – מתוך "האחדות" מספר 2, אב תר"ע.

לשאלות היישוב הישן – מתוך "האחדות" מספר 2, אב תר"ע.

לבירור מצבנו המדיני – מתוך "האחדות" מספר 3, אלול תר"ע.

עבודתנו החברתית-מדינית – מתוך "האחדות" מספר 3-2, תשרי תרע"א.

הקפא"י והמשרד הפועלי־ציוני בא"י – מתוך "האחדות" מספר 4, ט"ז חשון תרע"א

מכתב גלוי למשרד הברית העולמית של פועלי־ציון – מתוך "האחדות" מספר 12-11, י"ג טבת תרע"א.

מעין תשובה לתשובה – מתוך "האחדות" מספר 26-25, י"ד אייר תרע"א

במדרון – מתוך "האחדות" מספר 17, י"ט שבט תרע"א.

הפקידות והפועלים – מתוך "האחדות" מספר 22, כ"ד אדר תרע"א.

לסידור פועלי המושבות – מתוך "האחדות" מספר 29-28, כ"ה אייר תרע"א.

הצעדים הראשונים – מתוך "האחדות" מספר 45-44, ט"ו אלול תרע"א; "האחדות" מספר 46, כ"ב אלול תרע"א.

השנה החולפת בחיי הפועלים – מתוך "האחדות" מספר 48-47, כ"ט אלול תרע"א.

מכתב מסלוניקי

"חוקה אחת"

דברים בועידת פועלי יהודה

ביטול הקפיטולציון

הכשרה אזרחית

לשאלת המזרח

שאלת ההתאחדות

 

בהילחם ישראל

עם עובד וקרן הנגב, תל אביב 1975.

 

מלב אל לב: דברים להורים שכולים

משרד הבטחון, תל אביב 1977

ממעמד לעם: פרקים לבירור דרכה וייעודה של תנועת הפועלים

ע"פ מהדורת "דבר", תל אביב תרצ"ג

 

הקדמה

 

א. לקראת הבאות (1918-1915)

 

א. מתן-ארץ – ניו-יורק, ספטמבר 1915 (קעמפער שטימע 27)

ב. פרשת דרכים – הרצאה בוועידת פועלי ציון בקליוולנד, ניו-יורק, נובמבר 1915 (קעמפער שטימע 28)

ג. עם הצהרת אנגליה – ניו-יורק, 14 נובמבר 1917 (אידישער קעמפער 39)

ד. הגשמת הציונות – ניו-יורק, 26 נובמבר 1917 (אידישער קעמפער 41)

ה. הפועלים וארץ-ישראל – ניו יורק, 4 ינואר 1918 (אידישער קעמפער 4)

ו. קונגרס, ציונות ופועלים יהודים – ניו-יורק, כד טבת תרעח (אידישער קעמפער 2)

ז. הון ציוני – ניו-יורק, טז שבט תרעח (אידישער קעמפער 5)

ח. הון ועבודה לא"י – ניו-יורק, ל שבט תרעח (אידישער קעמפער 8)

ט. סכנות הרכושנות – ניו-יורק, כו אדר תרעח (אידישער קעמפער 2)       

י. התישבות פועלים לאומית – ניו-יורק, ב ניסן תרעח (אידישער קעמפער 2)

יא. קרקע הלאום ועבודה עברית – ניו-יורק, ב ניסן תרעח (אידישער קעמפער 2)

 

ב. אחדות המעמד (1932-1921)

 

א. לוועידת הייסוד של ההסתדרות – מכתב בשם משרד הברית של פועלי-ציון, לונדון, יז כסלו תרפא (קונטרס סב)

ב. אחדות העבודה וההסתדרות – תל-אביב, יז כסלו תרפג (קונטרס קיח)

ג. הסתדרות המעמד או פדרציה של מפלגות? – ירושלים, יג טבת תרפה (קונטרס רא)

ד. המפלגה וההסתדרות – ירושלים, יב שבט תרפה (קונטרס רד)

ה. מבנה ההסתדרות והנהלתה (הרצאה בוועידת אחה"ע) – תל-אביב, כג חשון תרפז (דבר 442)

ו. הסתדרות העובדים והאומנויות החפשיות (הרצאה בוועידת הסתד' הפקידים) – ירושלים, טז אייר תרפח (דבר 899)

ז. על האיחוד (מהוויכוח במועצת אחדות העבודה) – תל-אביב, כב תשרי תרפט (קונטרס שנב)

ח. ההסתדרות והמפלגה לאחר האיחוד – תל-אביב, ט-כג שבט תרץ (הפועל הצעיר (5-3)

ט. המצב האירגוני והתרבותי בהסתדרות (הרצאה במועצת ההסתדרות) – תל-אביב, כה תשרי תרצב (דבר 1937-9)

י. חלוציות והתבססות (מהוויכוח בוועידת מפלגת פועלי א"י) – תל-אביב, ב חשוון תרצג (דבר 2267)

 

ג. חברת העובדים (1926-1921)

 

א. התפקיד המשקי של ההסתדרות הכללית (הצעה) – תל-אביב, ו אלול תרפא (קונטרס צב)

ב. איחוד כלכלי – תל אביב, יז כסלו תרפג, (קונטרס קיח)

ג. קפא"י וההסתדרות – תל אביב, יז כסלו תרפג, (קונטרס קיח)

ד. ברשות עצמנו (מהוויכוח בוועידת אחדות העבודה) – חיפה, כט כסלו תרפג (קונטרס קיט)

ה. חברת העובדים (הרצאה בוועידה השניה של ההסתדרות) – תל-אביב, כג שבט תרפג (מהפרוטוקול)

ו. חרושת – ירושלים, ה שבט תרפד (קונטרס קנו)

ז. ניר (מהוויכוח בוועידה החקלאית) – חיפה, כא שבט תרפו (דבר 219)

ח. פעולה משקית והון מעמדי (מתוך הרצאה בוועידה החמישית של אחה"ע) – תל-אביב, כב חשוון תרפז (דבר 442)         

 

ד. מלחמת המעמד (1933-1925)

 

א. השיטנה נגד ההסתדרות ופירותיה – תל-אביב, טו שבט תרפה (קונטרס רד – תוספת)

ב. בנין הארץ והפועלים – תל-אביב, טו שבט תרפה (קונטרס רד – תוספת)

ג. חטאת הממשלה – יט שבט תרפה (קונטרס רה)

ד. חוזי עבודה וקרן שביתה – יט שבט תרפה (קונטרס רה)

ה. ליחסי העבודה והרכוש – ג אדר תרפה (קונטרס רז)

ו. לשכת עבודה (הרצאה בוועידה החמישית של אחדות העבודה) – תל-אביב, כג חשון תרפז (דבר 442)

ז. פקודת הפיצויים – תל אביב, יז-כג כסלו תרפז (דבר 451-6)

ח. עוד כיבוש – תל אביב, ח טבת תרפז (דבר 468)

ט. חוקת הגנת הנוער העובד – תל אביב, ב אדר תרפח        (במעלה ג)

י. מלחמתנו במושבה (מהוויכוח בוועד הלאומי) – ירושלים, יז טבת תרפח (דבר 803)

יא. בשאלה המרכזית (מהוויכוח בוועידה החקלאית) – תל-אביב, כג סיוון תרצא (דבר 1843)

יב. בוררות ושביתות – תל אביב, כא כסלו תרצג (דבר 2306)

יג. שיטת פעולתנו (מהוויכוח בוועידת ההסתדרות) – תל-אביב, יט שבט תרצג (דבר 2360)

 

ה. הפועל והאומה (1933-1925)

 

א. הייעוד הלאומי של מעמד הפועלים – ירושלים, כד אדר תרפה (קונטרס רי)

ב. לקראת תנועת עם (הכנותינו לקונגרס הציוני) – ירושלים, כ סיוון תרפה (קונטרס רכ)

ג. שני מעמדות – תל-אביב, יט טבת תרפז (קונטרס רפז)

ד. שליחותנו בעם (הרצאה במועצת ההסתדרות) – תל-אביב, כח אדר תרפח (דבר 861-7)

ה. חילוף משמרות (הרצאה במועצת ההסתדרות) – תל-אביב, ה שבט תרפט (דבר 1108)

ו. לכתנו אל הסוכנות (מתוך נאום באספת הנבחרים) – תל-אביב, כו סיון תרפט (דבר 1252)

ז. קונגרס ראשון לא"י העובדת: נאום הפתיחה; נאום הנעילה – ברלין, ה תשרי תרצא (דבר 1632); ט תשרי תרצא (מתוך הפרוטוקול)

ח. המפלגות בציונות ותנועת הפועלים (לאחר הקונגרס היז) – תל-אביב, כד אב תרצא (הפוה"צ 40-39)

ט. המשבר בציונות ותנועת הפועלים (הרצאה במועצת מפא"י) – כפר יחזקאל, כח סיוון תרצב (הפוה"צ 40-39)

י. הפועל בציונות (הרצאה בוועידת מפלגת פועלי א"י) – תל-אביב, ד חשוון תרצג (דבר 2291)

יא. מסקנות – תל-אביב, ו כסלו תרצג (הפוה"צ 11)

משמרות: פרקים לבירור דרך תנועת הפועלים בציונות המתגשמת

דבר, תל אביב, 1935

על ההסתדרות

ההסתדרות הכללית, תל אביב, 1971

על ההתיישבות: קובץ דברים 1915-1956

הקיבוץ המאוחד ויד טבנקין, תל אביב 1987

צבא ובטחון

מערכות, תל אביב 1955.

         

זכרונות ומכתבים

 

 

© כל הזכויות שמורות.  מותר לשימוש לקריאה, לימוד ומחקר בלבד, ואין לעשות ביצירות הללו שימוש מסחרי.

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

הקלידו:

·               צחה וקנין

·               אסתר ברזילי

·               נורית רכס

·               גליה גזית

·               אירית חיל

·               אריאלה דסקלו

·               רבקה קולבינגר

·               יעל זאבי

·               חנה טל

·               מרגלית נדן

·               ג"ס

·               אילנה רונן

·               חננאל

·               חלי מנור

·               אביבה רוזובסקי

·               רנה כהנא

·               נגה רובין

·               שרה ברקוביץ'

·               יעקב לוינסקי

·               חגית

 

הגיהו:

·               צחה וקנין

·               נורית רכס

 

סרקה:

·               נאוה בת-צו"ר

 

חשוב לנו שהטקסט יהא מדויק וחף משגיאות.

נשמח לקבל תיקונים (קטנים כגדולים) והערות, בדואר אלקטרוני:

editor@benyehuda.org