אלכסנדר זיסקינד רבינוביץ'

(1854–1945)

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

פרוזה

אגריפוס הראשון
ורשה: תושיה, [חסרה שנה]; בתוך: ביבליותיקה לנערים; ורשה:  תושיה, [1930?].

 

אשכולות: קובצי ספרות ומדע לבני הנעורים

באפס תקוה: ספור

בארץ נשיה

ביום הזכרון
תדפיס מתוך "השלח", ו. (אודיסה: אחיאסף, תרס"א).

בימי חמילניצקי: ציורים היסטוריים
 חרוד : דפוס הקיבוץ המאוחד, תשי"א 1951.


בת העשיר
ורשה: תושיה, תרנ"ט 1898.

 

חג היובל: בטלה הגזרה
שערים: ספריה לשעורי הערב ולבתי הספר; 7; תל אביב: דביר, תרפ"ט.

 

חטאת הצבור: ספור
ורשה: דפוס שולדבערג, תרנ"ז 1896.

 

חיי ליב ניקולייביץ טולסטוי
תל אביב: (דפוס אחדות), תרפ"ד.

 

חתן הדמים: אגדה

ירושלים [יפו]: [מוציא לאור לא ידוע], תרס"ו.

 

יזרעאל: קובץ ספרותי
יפו: דפוס א' אתיו, תרע"ג.

 

כתבי א"ז רבינוביץ: ספורים ואגדות לבני הנעורים.
ירושלם: [מוציא לאור לא ידוע], (תרס"ז).

 

כתבי א"ז רבינוביץ  [3 כרכים]

 

כתבים מקובצים [6 כרכים]

 

מבחר סיפורים
הציורים – י' קוברסקי; תל אביב: עם עובד – דפוס דבר, תש"ד.

מי נצח
(ברלין: מוציא לאור לא ידוע, תרנ"ז)

מעולם היצירה: ספור

ירושלים: דפוס אחדות, תרע"א.


מקוצר רוח: (מרשימות שריה הסופר)

(ברלין: אחיאסף, תרס"ד).

 

על הפרק: ספור

ורשה: דפוס א' גינז, תרמ"ח.

צללי העבר
בתוך ביבליותיקה עברית; פיעטרקוב: דפוס ש' בעלכאטאווסקי, תר"ס 1900.

צרת הבן
[אודיסה: אחיאסף, תרס"ז-תרס"ח]. תדפיס מתוך השלח, י"ז.

 

ר' חיים הירש: מזכרונות שריה הסופר
ורשה: תושיה, תרס"ז. בתוך בכורים: 56-57.

 

שלומים
אודיסה: דפוס בעלינסאן, תרנ"ד.

 

שמחת תורה
אודיסה: דפוס דובנא, תרנ"ז.


 

מאמרים, מסות, ועיון

 

אלכסנדר זיסקינד רבינוביץ: תולדות חייו כתובות בידי עצמו, עם תמונתו
בכורים: 99; ורשה: תושיה, תרס"ז.

במסלה
תל אביב: (דפוס אחדות), תרצ"א.

 

בצוק העתים: חוברת זכרון

 

בצל הכסף
אודיסה: [מוציא לאור לא ידוע], תרנ"ד.


דרך הרוח
תל אביב: דביר, תרפ"ט

האינקביזציה: רשימה היסטורית ונלוה לה חליל-בי

 תל אביב: (בדפוס אחדות), תר"ץ.

 

האסלאם: מהותו, מקורו והתפתחותו
תל אביב: אגודת הסופרים, תרפ"ז.

 

הגליל העליון

ירושלים: פרומקין, תרס"ט.

 

הפטרה

ספר ראשון: ספורים, מאמרים ורשימות
תל אביב: [חמו"ל], תרפ"ה.

 

ספר שני: ציורים, אמרות, שרטוטים היסטוריים והרהורים
תל אביב: [חמו"ל], תרפ"ח.

 

הרהורים: על חיי עולם וחיי שעה
תל אביב: דפוס אחדות, תרפ"ז.

 

השכר והעונש בחינוך
ירושלים: דפוס אחדות, תרע"א.

זכרונות ; לשון חסידים
[תל אביב]: [מוציא לאור לא ידוע], [אחרי תרצ"ה].

 

זרעים: ספר מקרא <חריסטומטיה> לשנות הלימודים השניה והשלישית

א"ז רבינוביץ וח'"ל זוטא; ורשה: ט' פונק, [הקד' תרס"ח].

 

יוסף חיים ברנר: חייו ותכונתו האישית והספרותית

כתר תורה: לצורתו הרוחנית של... רבי אברהם יצחק הכהן קוק

 

לשון עמנו: <הוא זרעים>: ספר מקרא ולמוד לשנות הלמודים השניה והשלישית / רבינוביץ וח"ל זוטא

תולדות היהודים בארץ ישראל משנת ג' אלפים תת"ל ליצירה עד ה' אלפים תרע"ד

יפו: דפוס איתן וס' שושני, תרפ"א.

 

סיני: ציור חצי האי סיני מלקט מספרים ונמסר בתור רשמי מסע
ירושלים: [מוציא לאור לא ידוע, תרס"ז].


תולדות היהודים בארץ ישראל: משנת ג' אלפים תת"ל ליצירה עד ה' אלפים תרע"ה

תולדות הספרות העברית: לבני הנעורים
בהשתתפות מערכת מוריה

 

תולדות ישראל: היסטוריה מצוירת לילדי ישראל [2 כרכים]

תולדות עם ישראל: מראשית ימיו עד היום הזה

תרגום

 

אגדות התנאים / בנימין זאב בכר

 

אגדת אמוראי ארץ ישראל / בנימין זאב בכר

 

א' בורניא: ספור על פי מיין ריד עם הוספות ושינויים / תומס מיין ריד

 

בלי לשון / ולדימיר גלקטיונוביץ' קורולנקו

 

הבתולה מאורליאנס / פרידריך שילר
[ח"מ]: [חמו"ל], (1982).

 

היהודי בספורי טורגניב / איבן סרגיביץ רבינוביץ

 

הרמב"ן פרשן המקרא / בנימין זאב בכר

תל אביב: [חמו"ל], תרצ"ב.

 

השבוי בקוקז: ספור / ל' טולסטוי
ורשה: תושיה, תרע"ז. בתוך ביבליותיקה לנערים; 25-26.

 

השומר בלילות: מכתבי הציד / איון סרגיביץ' טורגניב

ירושלים: חרות, [תר"ץ?].

 

זכרונות גליקל / גליקל מהמלן
תל אביב: דביר, תרפ"ט.

 

זכרונות גרשוני[1]
יפו: א' איתן וס' שושני, תרע"ט.

 

זכרונות ויירה פיגנר: מימי מאסרה בשליסלבורג[2]
תל-אביב: דפוס קואופרטיבי הפועל הצעיר, תרפ"ד 1924.

 

יעקב טירדה: ספור היסטורי / יהודה לודויג בן משה פיליפסון
ורשה: תושיה, תרס"ז.

 

ערכי מדרש / בנימין זאב בכר [2 כרכים]

ר' אברהם אבן עזרא המדקדק / בנימין זאב בכר

תל אביב: אחדות, תרצ"א.

שמע ישראל / חיים שטינטל
תל אביב: (דפוס אחדות), תרצ"ג.

 

חלומו של מקר / ולדימיר גלקטיונוביץ' קורולנקו

 

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

הקלידו:

·               רחל אוסטרובסקי

·               אביבה רוזובסקי

·               אודי יוליס

·               אילנה רונן

·               אמיר גולדשטיין

·               אסתר רשף

·               גליה גזית

·               דניאל פריש

·               דפנה פילובסקי

·               חווה ראוך-סטקלוב

·               חנה טל

·               טליה אלמוג

·               יעל זאבי

·               לאה ברזילי

·               נאוה פריימן

·               נגה רובין

·               עדנה פולק

·               עמירם רונן

·               קיילא קפלן

·               רחל ויטנברג

·               רנה כהנא

·               שולמית רפאלי

·               שלומית אפל

·               שרה ברקוביץ

·               תאיר אלוף

·               תמר קליין

 

הגיהו:

·               אביבה רוסט

·               מלאכי שפר

·               רונית רהב

·                

 

סרקו:

·         סגל ספריית הר הצופים למדעי הרוח והחברה על שם בלומפילד באוניברסיטה העברית

·         נאוה בת-צו"ר

 

חשוב לנו שהטקסט יהא מדויק וחף משגיאות.

נשמח לקבל תיקונים (קטנים כגדולים) והערות, בדואר אלקטרוני:

editor@benyehuda.org

 [1] כתובים בידי עצמו ברוסית, תרגום – אז"ר.

[2] כתובים בידי עצמה ברוסית ומתורגמים ע"י אז"ר.