משה אָטֵר (אטינגר)

(1910–1990)

© כל הזכויות שמורות.  מותר לשימוש לקריאה, לימוד ומחקר בלבד, ואין לעשות ביצירות הללו שימוש מסחרי.

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

מאמרים, מסות, ועיון

המאבק על מדינת ישראל יהודית

רמת גן: מ' אטר, [תשל"ז].

לקראת סתירותינו

תל אביב: (דפוס ארץ), (1934).

מה אני שח: עיונים בלשון האדם

[תל אביב]: דביר תשמ"ו 1986.

 

עברית שפה חיה

[תל אביב]: ש' פרידמן, 1989.

         

תרגום


אל התחנה הפינלנדית: עיונים במסורת המהפכנית באירופה והתהוותו של הסוציאליזם / אדמונד וילסון [מוגן בזכויות עד 2043]

תל אביב: עם עובד, תשט"ז.

 

בשורת העולם החדש / יוסף שטילמן ©

(מרחביה): הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, (1944).

 

האגודות המקצועיות בברית המועצות / יצחק דויטשר [מוגן בזכויות עד 2038]

תל אביב: עם עובד, תשי"ב.

 

המזימה של סאדאת / פול איידלברג [מוגן בזכויות]

(תל אביב): רשפים, תשל"ט 1978.

 

המפעלים השיתופיים / ולטר הסלבך [מוגן בזכויות עד 2064]

(תל אביב): עם עובד ומכון הורוביץ באוניברסיטת תל אביב, (תשל"ג).

 

העולם הקדמון / טרוט ריבליגלובר
תל אביב: הלס, תשי"ד.

 

משה האיש ואמונת היחוד / זיגמונד פרויד

תל אביב: דביר, (תשל"ט 1978).

 

רוח מצפון: רומן / רוברט גרייבס [מוגן בזכויות עד 2056]

(תל אביב): ש' פרידמן, תשכ"ו.

 

שירים / רינר מריה רילקה

(תל אביב): ספרית פועלים, (תשל"ז 1977).

 

כפל-פנים של משורר [מסת מבוא] / משה אטר

 

מתוך "ספר הנזירוּת"

[שכן יה, שמע: לעתים לך אפריע]

[אני בתבל כה בודד, אבל לא בודד עדי]

[ראה, אבה רב]

[יען כי לפנים אותך אחד אהב]

[חיי אינם זו שעת רוממותים]

[עובדים אנו, שוילים, עושי במלאכת]

[מה תעשה, יה, אם אמות]

[כל מי אשר ידו טורחת]

[אתה הולך ובא. הדלת]

[אתה במעמק חרגת]

[אותך ישיג רק מעשה]

[יה סח לאיש רק טרם שישלם]

[כך הקיצותי רק תינוק]

 

מתוך "ספר המראות"

פתיחה

התקדמות

סיום

 

אל לו

 

מתוך "ספר הצלינות"

[אתה מסער לא תירא]

[שוב מתפלל אני, רב חסד]

[אני הוא זה, שלפניך]

[אתה נראית לי, חי עולמים]

[באזניך תפלתי לא אי-כבוד]

[ורחמיו הם לנו כסיוט]

[כבה עיני: אני עוד רואך]

[ונשמתי לפניך כאשה]

[אתה הוא הנוחל]

[וירק תמולי גנים]

[אני אחד רק מקטני קטניך]

[ראה, כל אדם בורח מעצמו]

[אתה הוא הזקן, שפיח]

[שמועות רווחות על כי הנך קים]

[כל המבקשים אותך הם מנסיך]

[בנפול מחלוני דבר-מה]

[זו ענוה. להבינך]

[אחרון בתי הכפר הזה ניצב]

[ויש שאיש קם מעם שולחן ערבית]

[שומר-בליל הוא הטרוף]

[אתה השחרית העתידה]

[אתה הוא המנזר, אתר-ניסים]

[מלכי זה העולם תששו]

[ושוב יהיה הכל נשא ורם]

[וגם אתה גדול תהיה, לעלא]

[ובבתים מנוח אין, מלבד]

[אלך-נא כך אליך: נדבות]

[יה, מי יתנני צליינים רבים]

[ביום אתה שמועת השמא]

[צבא צליינים. ממשכבם בלילה]

[כבר בשדות קמלו פרחי השית]

[אל-נא תפחד, יה, באמרם "שלי"]

[בנבכי לילות אותך אחפור, אוצר]

הפנתר

 

מתוך "ספר העֹני והמוֶת"

[אולי אלך בעבי הר השתא]

[הו, הר-ההר בין גבננים ערמו]

[תנני לנטר את מרחקיך]

[כי הכרכים, אלי, הנם]

[חיים שם בני-אדם חורים מיזע]

[אלי, לכל אדם תן את מותו]

[כי אנו רק קלפה ורק עלים]

[אלי, דלונו מני חיתו ארץ]

[תן לאדם, אלי, גדלה והוד]

[עשה בנו מופת והושיענו]

[לו אהלל. כשופרות יצרחו]

[כי תפזרני שוב בעיר ופחד]

[לא עניים הם, רק בלי רכוש וחיל]

[כי עניות היא זהר רב מבית]

[אתה הרש, אתה עני ממעש]

[ביתו של העני הוא כהיכל]

[הו, מיהו זה, אשר קנין ושרד]

[הו, אן פנה הוא, בהיר העפעפיים?]

 

ערב

 

אורפאוס. אברידיקה. הרמס.

 

 

 

תורת הכלכלה / פול אנתוני סמואלסון [מוגן בזכויות עד 2080]

ירושלים: תל אביב: חיפה: סטימצקי, [תשל"ג].

 

ראו גם תרגומי משה אטר למאמרי ז'בוטינסקי

© כל הזכויות שמורות.  מותר לשימוש לקריאה, לימוד ומחקר בלבד, ואין לעשות ביצירות הללו שימוש מסחרי.

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

הקלידו:

·               איילת צנקל

·               אילנה רונן

·               בלהה ארגון

·               גלי סנדיק

·               גליה גזית

·               דב מדבד

·               דנה פז

·               חנה מורגנשטרן

·               יעל זאבי

·               יעל ריישר

·               יעקב לוינסקי

·               עדנה פולק

·               ערן גרף

·               רותי לרנר

·               רות פיינברג

·               רחל זלינגר

·               שולמית רפאלי

 

הגיהו:

·               איילת צנקל

·               אירית

·               עמינדב ברזילי

·               צחה וקנין

·               שולמית רפאלי

 

סרקה:

·               נאוה בת-צו"ר

 

חשוב לנו שהטקסט יהא מדויק וחף משגיאות.

נשמח לקבל תיקונים (קטנים כגדולים) והערות, בדואר אלקטרוני:

editor@benyehuda.org