לוי אריה אריאלי (אורלוף)

(1886–1943)

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

 

פרוזה ודרמה

 

הגדת המוות

ירושלים: י"ח ברנר, תרע"ב 1912.

 

ישימון: סיפורים ומחזה

תל אביב: דביר, תש"ן 1990.

לאור הונוס

בימות הגשמים

ישימון

אללה כרים (מחזה)

 

כתבי ל"א אריאלי: סיפורים, מחזות, הגדות, מאמרים, אגרות
ניו יורק: קרן ישראל מץ; תל אביב: דביר, תשנ"ט 1999.

כרך א

כרך ב

 

 

 סיפורים לא מקובצים מכתבי עת

 

שברירי קולות מעבר לגיא
הפועל הצעיר, 29 ביולי 1909.

הפועל הצעיר, 15 באוגוסט 1909.

הפועל הצעיר, 9 במאי 1913.

הפועל הצעיר, 16 במאי 1913.

 

מתים מחלד

הפועל הצעיר, 14 בנובמבר 1913, עמ' 10-12.

הפועל הצעיר, 21 בנובמבר 1913, עמ' 11-13.

הפועל הצעיר, 28 בנובמבר 1913, עמ' 10-11.

הפועל הצעיר, 11 בדצמבר 1913, עמ' 15-16.

   

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

הקלידו:

·               אהד גלעדי

·               טלי לב

·               נורית לוינסון

הגיהו:

·               נורית רכס

·               עמינדב ברזילי

 

סרקו:

·               יעקב לוינסקי

 

חשוב לנו שהטקסט יהא מדויק וחף משגיאות.

נשמח לקבל תיקונים (קטנים כגדולים) והערות, בדואר אלקטרוני:

editor@benyehuda.org