משוררי אלג'יריה העבריים

בפיתוח

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

 

הערה: בדף זה מרוכזים שירים של משוררי אלג'יריה העבריים שלא הוקדש להם אגף נפרד באתר.  מדובר במבחר, ע"פ הספר השירה העברית באלג'יריה בההדרת אפרים חזן, בהוצאת אורות יהדות המגרב בשיתוף הקתדרא לחקר הפיוט ולהוראתו ע"ש חיים מנחם ליהמן ז"ל, אוניברסיטת בר אילן, לוד, תשס"ט.

 

יהודה בן קורייש

כל האמונה למי היא (ובכן כי כל)

 

יצחק בר ששת

איה חכמנו ומוכיחנו

ארץ חפץ נדחיך

יגדל מספד וקינים

לשוד עירי גדול כים שברי

 

שמעון בן צמח דוראן

ה', שומרים הבלי שוא שנאוני

ה' למה תביט בוגדים

ה' אל תתעלם

ה' שבור זרוע רשע

ה' הקשיבה רינת

ה' שוועת יום

שובה שביתנו

ישתבח שם אל בכל שירה

 

אפרים ברבי ישראל אנקאווה

א-לה מהימן די ברא זמן

אזעק מר ואקונן

 

אבא מרי ויוסף כספי

שמעה אדון עולם תפילתי

יוצר העולמים אבינו מלכנו

יד רוממה אלי יד רוממה

אברך אל אשר יצר

 

סעדיה אבן דנאן

ספורותי ושירותי

ידי פלוני בכל עת הן קבוצות

 

אברהם בן מאיר בן זמרה

איכה תמותה, איך בכוכב נגעה

אבוי אוי אל זמן

שבעה דברים קרואים

מכשר יהי כל ויקדש

גדל זמן, גדל פלאותיו

 

אברהם בן שלמה בקראט הלוי

אקבץ בנודי דמעות בנאדי

רוכב ערבות קח דברים שחתי

אעש עליה בתוך רוחי

מאיר קראוהו ואין בו אור

שמחה חתני

ראשית נח אברם הראה

בתבל אמאסה אקוץ

 

עלאל ב"ר ישועה בן סידון

עורו ישיני לבב

עמך נדבת

 

שמעון בן צמח בן שלמה (רשב"ץ השני)

מכתי נחלה על זאת רוחי חובלה

 

מנדיל בן אברהם אבי זמרה

אהמה לדודי בנודי

משוכני סנה אשאל מענה

מושיב יחידים התיחדו ביתה

מהלל צור אחוה ואסדר שבחי

מה זה דמות דודך

מה לך יפיפיה ככה שחרחורת

מאת אחותך הן כתוב לך ספר

מדי עבור דודי

מפתח שפתי מישרים

מנת חלקי וחזקי

מקום עולם ואין עולם מקומו

מרומם בעוז חביון

מה לך יונה שוכנה בחגוי הסלעים

מאש אהבת דת בלבבי שביב

מה תעשי רעיה

חן צבי עופר

אבא בגבורות אלי

מיודעיו ורעיו בכו על פרידתו

 

שלמה בן צמח דוראן

יריעות שלמה

שחותי למאד וקודר הלכתי

 

אברהם בן יעקב גבישון

רגלי צביית חן

למבין מחשבות לבי וטוחי

 

אברהם ב"ר יעקב בן טואה

אקום לשורר וזמר אעורר

 

יהודה בן רבי אברהם אלכלץ

יחידתי עבוד את יוצרך

אל מי תדמיוני ואשוה

יום יום לכל עוברים

דברי תורה באחד משלושה

והמקדש בכספו או זהבו

ואם בשטר אנוש רוצה

ואלו הן מחוייבי שבועה

ומודיעם ומשמיעם גביר עם

אל"ף אשורר לאל שיר ידידות

 

דוד בן יעקב אבולכיר

ראו ספר בהוד ושפר

איכה היתה לזונה קריה נאמנה

ערב ובקר וצהרים

נפרצתי פרץ על פרץ

אל החכמות תשלחו מהר

 

יצחק מועטי

יה מושיעי פודי ורועי

אפצח בשירים ליוצר הרים

 

שלמה צרור

אספוד אעורר נהי

 

אבא מרי דוראן ורבי בנימין אחיו

אשום וגם אפעה

אוי אראלים להגות נקהלו

 

משה ברבי יצחק משיש

נשמת ישראל עמך לביתך משכימים

 

נתנאל בן יהודה קרשקש

נפש מרה עגמה

 

יוסף בן משה קרשקש

אעירה שחר

 

סעדיה בן דוד זוראפה

כל גדודי שחק ותבל יחד

סלח רשעתי וקח דמעתי

אבכה במרה כמבכירה

בכו בכיה בלב נמס

 

אברהם צייארי

אקום להודות

קחה גבר אשר הוא אב

תבל קשת רוח

מבוא בעתה בתך שתה

 

סעדיה שוראקי

סיב דקלים לי ארגה

סדרי בראשית יוצרו

סיני מאור עיני

 

עמרם עמאר

עלבון הבת היקרה

עיני ולבי כאבל אם אבלו

עמית בתורה הורה היתר הבגידה

הרגזתני דוד ומה פשעי

טעו יחידים

על מקדש ראשון

גו מתאוה

בין עם מפוזר

 

נתן גייאן

אליהו זכור לטוב

אודך אל ברוך

נתן בקולו גילו צץ וגם פרח

 

נתן בן יעקב בלחן

י-ה רצה קול אום

קול דודי הנה זה בא

אוחילה לך אדון צור עולם

נכספה נפשי וגם כלתה לך

אודה לאדוני צור גאוני

 

יצחק מרעלי

יחידתי כשי תביא

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

הקלידה והגיהה: אירית מקמל

 

חשוב לנו שהטקסט יהא מדויק וחף משגיאות.

נשמח לקבל תיקונים (קטנים כגדולים) והערות, בדואר אלקטרוני:

editor@benyehuda.org