אברהם דב בר מיכלישוקר הכהן בן חיים לבנזון

(אד"ם הכהן; 17941878)

בפיתוח

חלק מפרויקט בן-יהודה לדף הבית

שירה

כל שירי אד"ם ומיכ"ל


ספר יתר שירי אד"ם

 

שירי שפת קודש

ווילנא, 1869.

 

מיכל דמעה

 

כליל יופי: שיר ותפילה ודרוש ליום אשר נתן הכתר בראש הקיסר אלכסנדר בן ניקאלוס
ווילנא, יוסף ראובן בן מנחם מן ראם, תרי"ז 1857.

 

לכבוד הנסיך הגדול: מיכאל טישקביץ

[וילנא: חמו"ל, תקפ"ב]

 

דרמה

אמת ואמונה: שיר חזיון בשלוש מערכות

 

מאמרים, מסות, ועיון

אבל כבד (על מות ר' שאול קצנלבויגן)
וילנא-הורדנא, 1825.

קינת סופרים: אשר קוננו כל סופרי עיר ווילנא על מות הסופר מרדכי אהרן גיצנבורג

ווילנא: יוסף ראובן בן מנחן מן ראם, תר"ז 1847.

 

תוכחתי לבקרים / שלום בהר"ר שלמה פרידמאן[1] (נגד ביקורתו של י' פפירנא על המחזה שלו "אמת ואמונה")

ווילנא : דפוס ראם, תרכ"ח.

 

חלק מפרויקט בן-יהודה לדף הבית

הקליד:

               ערן גרף

 

הגיהו:

               נאוה בת-צו"ר

               משה נועם

 

 

חשוב לנו שהטקסט יהא מדויק וחף משגיאות.

נשמח לקבל תיקונים (קטנים כגדולים) והערות, בדואר אלקטרוני:

editor@benyehuda.org

 שלמה פרידמאן = אברהם דב בר לבנזון